Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Časopis Ošetrovateľský obzor

Ošetrovateľský obzor 3-4/2015 - obsah

OšeObzor 3-4/2015Pôvodné práce
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: Agresivita v interpersonálnych kontaktoch medzi pacientmi

Prehľady
Andrea ČERŇANOVÁ: Vplyv alkoholizmu na rodinu        
Hana LOCIHOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Poruchy spánku u pacientù na jednotkách intenzivní péče       

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2015 - obsah

OšeObzor 1-2/2015Personálie
Dana Farkašová: Spomíname...


Pôvodné práce
Jarmila MESZÁROŠOVÁ: Ženy – matky na trhu práce SR


Prehľady
Katarína GAZDÍKOVÁ, Judita ŠÚŇOVÁ, Dana FARKAŠOVÁ:  Výživa a  zdravie    

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 3-4/2014

Ošetrovateľský obzor 3-4/2014Pôvodné práce
Zuzana Vykydalová, Hana Padyšáková: Kvalita života a volnočasové aktivity seniorů        
Petra Langová, Iva Brabcová: Rozdíly v ošetřovatelské péči o pacienty s rizikem vzniku dekubitů ve vybraných zařízeních v ČR a v SRN        
Eva Musilová: Kinezioterapia pri ochorení extrapyramídového systému    

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2014 - obsah časopisu

Ošetrovateľský obzor 1-2/2014Pôvodné práce

Anna STUPÁROVÁ, Adriana REPKOVÁ: Kvalita života mladých ľudí s diagnózou pectus excavatum         3
Viera TEREKOVÁ: Psychické a sociálne aspekty života u pacientov s psoriasis vulgaris         7
Adriana GELATÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Psychosociálne aspekty starostlivosti o paliatívnych pacientov         12
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: Pitný režim mládeže a obezita – preventívne zameranie ošetrovateľstva         18

Lenka GAJDOŠOVÁ: Implementácia koncepčných modelov v ošetrovateľskej praxi u pacientov na OAIM         24

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 3-4/2013 - obsah

Informácie

Dana Farkašová: Prenatálne dieťa         35

Pôvodné práce

Zuzana MEDVEĎOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Prínos svojpomocných skupín         36
Mário LEŽOVIČ, Zuzana HOLOŠOVÁ, Matej MUCSKA: Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich ľudí na Slovensku         41
Nina SLÁDEKOVÁ, Elena ŽIAKOVÁ, Stanislava KLOBUCKÁ: Využitie non-robotického zariadenia Armeo®         46
Michal VAVRO: Včasná fyzioterapia u pacientov po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu         50

Čítať celý článok...
 

Zaujímavé knihy z vydavateľstva HERBA

V tomto roku vydalo vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba okrem iného tieto zaujímavé tituly


Všetky knihy si zakúpite priamo v kancelárii vydavateľstva HERBA v budove SZU na Limbovej 14, prípadne cez internetový obchod www.shopherba.sk

 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2013 - obsah

Pôvodné práce

Adriana REPKOVÁ, Mária KUKLÍNKOVÁ: Diabetes mellitus a výskyt vaskulárnych komplikácií         3
Soňa VASMANSKÁ,  Andrea POKORNÁ: Názory muž? na možnosti moderní atikoncepce         7

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 3-4/2012 - obsah

Editorial

Dana Farkašová: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave         43

Pôvodné práce

Jana Somrová, Sylva Bártlová: Význam indikátorů kvality v ošetřovatelské péči         45
Anna MAZALÁNOVÁ,  Petronela LAUKOVÁ,  Mária BOKOROVÁ: Monitoring informovanosti obyvateľstva o problémoch darcovstva         51
Kateřina Rothanzlová, Lada Cetlová: Hipoterapie         57

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2012 - obsah

Pôvodné práce

Eva MUSILOVÁ, Helena ZAUJECOVÁ, Eva  HUSAROVIČOVÁ:  Vplyv životného štýlu na zdravie         3
Mária KOPÁČIKOVÁ, Lada CETLOVÁ:  Psychické, sociálne a etické problémy súvisiace s ošetrovaním ženy
s nádorovým ochorením rodidiel         7
Mária ŠUPÍNOVÁ, Mária MRAČKOVÁ: Možnosti stravovania detí s chronickými poruchami výživy v školských jedálňach         12

Čítať celý článok...
 

Časopis Ošetrovateľský obzor 3-4/2011

Pôvodné práce
Oľga KOVÁCSOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí         43
Katarína GAZDÍKOVÁ,  Soňa HOLIČKOVÁ, František GAZDÍK: Drogová závislosť a hepatitída C u klientov resocializačného zariadenia         48
Zlatica PLUHÁROVÁ, Daniela KADLECOVÁ, Katarína HRAŠNOVÁ: Fyzioterapia pri sekundárnom lymfedéme na hornej končatine         52

Čítať celý článok...
 

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2011

Pôvodné práce

Jana VIRGULOVÁ, Beáta FRČOVÁ: Sestra – implementátorka zmeny v kontexte primárnej  prevencie karcinómu krčka maternice         3

Prehľady

Viera TEREKOVÁ, Ľudmila KUBICOVÁ, Magda OZOGÁNYOVÁ: Moderné trendy ošetrovania chronických rán         8
Zuzana ŠAJTEROVÁ,  Eva MUSILOVÁ,  Elena  ŽIAKOVÁ:  Starostlivosť o pacientky po gynekologických operáciách         12
Anna BENČEKOVÁ: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s pľúcnou embóliou         15

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 599765

Kto je pripojený

Máme online 11 hostí 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok