Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Časopis Ošetrovateľský obzor

Informácie o predplatnom na rok 2017

Vážení čitatelia,

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ako vydavateľ odborných časopisov LEKÁRSKY OBZOR, FARMACEUTICKÝ OBZOR a OŠETROVATEĽSKÝ OBZOR je a chce naďalej zostať nositeľom významnej tradície informovania odbornej verejnosti v oblastiach, ktoré sú jej z hľadiska profilácie ňou poskytovaného vysokoškolského štúdia vlastné. V podmienkach problematického financovania školy preto nebolo jednoduché nájsť cestu, ako udržať vydávanie časopisov, ich vysokú odbornú úroveň a zachovať tak možnosť prezentovať nové poznatky z jednotlivých odborov zdravotníckych vied.

Boli to práve podmienky financovania, ktoré na určitú dobu zneistili prispievateľov, ako aj odberateľov našich časopisov. Za túto situáciu – aj keď finančné zdroje výrazne ovplyvniť nedokážeme, sa ospravedlňujeme. Sme si však vedomí, že pokračovať má zmysel, ani nie tak vo vzťahu k tradícii, ale hlavne kvôli novým poznatkom, ktoré môžu inšpirovať iných a prispieť tak k úrovni zdravotníctva na Slovensku.

Veríme, že súčasné nastavenie kompetencií a vzťahov, administratívnych aj odborných, medzi vydavateľom Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave a realizátorom Zdravotníckym vydavateľstvom HERBA, s.r.o je také, aby odborná verejnosť mohla dostať do rúk naše časopisy v aktuálnom čase a s vysokou úrovňou odborného obsahu. Chceme sa spoločne poďakovať za vašu doterajšiu dôveru a ubezpečiť vás, že urobíme všetko preto, aby ste boli spokojní.

Cena za jedno číslo OBZORU bola stanovená na 1,90 € s DPH a ročné predplatné je závislé od počtu čísiel ( 12, resp. 4). Objednávky predplatného pre r. 2017 adresujte na mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo písomne na adresu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, p.Helena Mešková, Limbová 12, 833 3 Bratislava. Telef. kontakt: 02/59 370 657

Ing. Igor Naňo
Kvestor Slovenskej zdravotníckej univerzity


 

Ošetrovateľský obzor 3-4/2016

Ošetrovateľský obzor 3-4/2016Pôvodné práce
Zuzana SERAFÍNOVÁ, Peter DŽUPA, Katarína GAZDÍKOVÁ: Zdravotná starostlivosť o ústne zdravie detí        
Jana HAVLOVÁ, Hedviga ŠĽACHTOVÁ, Jaroslav KRESÁNEK: Vplyv kinezioterapie na pohybový rozsah po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu

Prehľady
Andrea ČERŇANOVÁ: Alkohol a drogy u detí a adolescentov vo vzťahu k športu   

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 2/2016 - obsah

Ošetrovateľský obzor 2/2016Prehľady
Zuzana BACHRATÁ, Jarmila KRISTOVÁ:  Teleošetrovateľstvo – situácia v zahraničí a Slovenskej republike        
Andrea BURGANOVÁ: Liečba vertebrogénnych bolestí lumbálnej chrbtice ozónovou terapiou        
Viera TEREKOVÁ: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so syndrómom diabetickej nohy        
Gabriela DOKTOROVÁ: Minulosť a súčasnosť anestézie pri cisárskom reze z pohľadu sestry

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 1/2016 - obsah

Ošetrovateľský obzor 1/2016Pôvodné práce
Elena ŽIAKOVÁ, Nina SLÁDEKOVÁ, Iveta ZEMANOVÁ: Využitie fyzioterapie u pacientky s detskou mozgovou obrnou

Prehľady
Zuzana SLEZÁKOVÁ: Európsky profesijný preukaz        
Michal VAVRO, Katarína GAZDÍKOVÁ,, Elena ŽIAKOVÁ: Včasná fyzioterapia u pacientov po chirurgickej liečbe spondylolistézy

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 3-4/2015 - obsah

OšeObzor 3-4/2015Pôvodné práce
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: Agresivita v interpersonálnych kontaktoch medzi pacientmi

Prehľady
Andrea ČERŇANOVÁ: Vplyv alkoholizmu na rodinu        
Hana LOCIHOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Poruchy spánku u pacientù na jednotkách intenzivní péče       

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2015 - obsah

OšeObzor 1-2/2015Personálie
Dana Farkašová: Spomíname...


Pôvodné práce
Jarmila MESZÁROŠOVÁ: Ženy – matky na trhu práce SR


Prehľady
Katarína GAZDÍKOVÁ, Judita ŠÚŇOVÁ, Dana FARKAŠOVÁ:  Výživa a  zdravie    

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 3-4/2014

Ošetrovateľský obzor 3-4/2014Pôvodné práce
Zuzana Vykydalová, Hana Padyšáková: Kvalita života a volnočasové aktivity seniorů        
Petra Langová, Iva Brabcová: Rozdíly v ošetřovatelské péči o pacienty s rizikem vzniku dekubitů ve vybraných zařízeních v ČR a v SRN        
Eva Musilová: Kinezioterapia pri ochorení extrapyramídového systému    

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2014 - obsah časopisu

Ošetrovateľský obzor 1-2/2014Pôvodné práce

Anna STUPÁROVÁ, Adriana REPKOVÁ: Kvalita života mladých ľudí s diagnózou pectus excavatum         3
Viera TEREKOVÁ: Psychické a sociálne aspekty života u pacientov s psoriasis vulgaris         7
Adriana GELATÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Psychosociálne aspekty starostlivosti o paliatívnych pacientov         12
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: Pitný režim mládeže a obezita – preventívne zameranie ošetrovateľstva         18

Lenka GAJDOŠOVÁ: Implementácia koncepčných modelov v ošetrovateľskej praxi u pacientov na OAIM         24

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 3-4/2013 - obsah

Informácie

Dana Farkašová: Prenatálne dieťa         35

Pôvodné práce

Zuzana MEDVEĎOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Prínos svojpomocných skupín         36
Mário LEŽOVIČ, Zuzana HOLOŠOVÁ, Matej MUCSKA: Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich ľudí na Slovensku         41
Nina SLÁDEKOVÁ, Elena ŽIAKOVÁ, Stanislava KLOBUCKÁ: Využitie non-robotického zariadenia Armeo®         46
Michal VAVRO: Včasná fyzioterapia u pacientov po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu         50

Čítať celý článok...
 

Zaujímavé knihy z vydavateľstva HERBA

V tomto roku vydalo vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba okrem iného tieto zaujímavé tituly


Všetky knihy si zakúpite priamo v kancelárii vydavateľstva HERBA v budove SZU na Limbovej 14, prípadne cez internetový obchod www.shopherba.sk

 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2013 - obsah

Pôvodné práce

Adriana REPKOVÁ, Mária KUKLÍNKOVÁ: Diabetes mellitus a výskyt vaskulárnych komplikácií         3
Soňa VASMANSKÁ,  Andrea POKORNÁ: Názory muž? na možnosti moderní atikoncepce         7

Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 713586

Kto je pripojený

Máme online 6 hostí 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok