Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 1/2008 Edukácia pacientov na peritoneálnej dialýze

Edukácia pacientov na peritoneálnej dialýze

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Edukácia pacientov zaradených do chronického peritoneálneho dialyzačného programu je neoddeliteľnou súčasťou práce sestry.
Súbor a metódy: Oslovili sme 12 klientov dialyzačného strediska v Bratislave.
Výsledky: Výsledky potvrdili, že edukačné pôsobenie sestier u pacientov s peritoneálnou dialýzou je efektívne. Väčšina pacientov (89 %) uvádzala správne odpovede na otázky, ktorými sme zisťovali úroveň informovanosti. Rovnako vyslovili spokojnosť aj v otázke spektra dostupnosti a kvality informačných materiálov. Za najprínosnejší zdroj informácií označili sestru.
Záver: Aktivita sestier dialyzačných stredísk má odozvu v informovanosti, v spokojnosti s úrovňou a s používanými edukačnými materiálmi.
Kľúčové slová: peritoneálna dialýza - edukácia - informovanosť - sestra.


SUMMARY
Introduction: The education of patients listed in chronic peritoneal dialysis programme is an inseparable part of the work of nurses.
Patients and methods: A questionnaire with 22 items was given to 12 clients of a dialysis centre in Bratislava.
Results: The results of our inquiry confirmed effective nursing education in patients with peritoneal dialysis (PD). The majority of patients (89 %) presented the correct answers to the questions whose aim was to find out the level of informedness. The patients also expressed satisfaction about the accessibility and quality of the information leaflets. Conclusion: The activity of nurses of dialysis centres is reflected in the informedness of clients and is manifested in showing satisfaction with the level of the information provided and with the available educational materials.
Key words: peritoneal dialysis - education - informedness - nurse.

Education of patient on peritoneal dialysis

Iveta KOBRTKOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 07:01  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok