Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 1/2008 Hovorme o integrácii

Hovorme o integrácii

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Autorka venuje pozornosť deťom s Downovým syndrómom a ich rodičom. Analyzuje problém, prečo sa týmto deťom nedostáva možnosť zúčastňovať sa na vzdelávacom procese. Oslovené materské školy boli v pohľade na integráciu prístupnejšie ako základné školy. Líšili sa pohľady na ňu i vnútri skupiny materských a základných škôl. Argumenty proti integrácii boli, že nie je možná a zákon ju nepovoľuje, že nie sú na to vhodné podmienky. Mnohí i napriek tomu, že dieťaťu povolili začleniť sa do bežnej školy, s integráciou nesúhlasia. Rodičia, ktorí sa rozhodnú začleniť svoje dieťa do bežnej školy, sa častokrát stretajú s negatívnou odpoveďou.
Kľúčové slová: integrácia - Downov syndróm - materské školy - základné školy.


SUMMARY
The author draws her attention to children with Down´s syndrome and their parents. She analyses the problem of why these children are deprived of taking part in the compulsory educational process. The kindergartens´ viewpoints on the integration were more responsive than those of the elementary schools. The attitudes towards it differed also within the group of the kindergartens and the elementary schools. The arguments against the integration say that it is not permitted by the law and there exist no suitable conditions. Despite the fact that many parents agreed with the child´ s placing in a standard school, they refuse the integration. The parents who decide to place their child in a standard school are often faced with negative response.
Key words: integration - Down´s syndrome - kindergartens - elementary schools.

Let´s talk about the integration

Lucia HÔ-CHÍOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 06:56  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok