Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 1/2008 Klasifikačné systémy ošetrovateľských diagnóz, intervencií a výsledkov

Klasifikačné systémy ošetrovateľských diagnóz, intervencií a výsledkov

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Vývoj a ďalšia perspektíva rozvoja ošetrovateľskej terminológie smeruje k prepojeniu súčasne existujúcich klasifikačných systémov NANDA International, NIC (Klasifikácie ošetrovateľských intervencií - Nursing Interventions Classifications) a NOC (Klasifikácia výsledkov ošetrovateľských činností - Nursing Outcomes Classifications) do jedného klasifikačného systému nazvaného NNN. Cieľom je vytvoriť obsahový a terminologický základ pre opísanie ošetrovateľskej praxe. 
Kľúčové slová: NANDA - NIC - NOC - NNN - klasifikačné systémy.


SUMMARY
The development and future perspective of the advancement of nursing terminology are heading towards the interlinking of concurrent classification systems NANDA International, NIC (Nursing Interventions Classifications) and NOC (Nursing Outcomes Classifications) into one classification system called NNN. The aim is to create the contents and terminology basis for the description of nursing practice.
Key words: NANDA - NIC - NOC - NNN - classification systems.

Classification systems of nursing diagnoses, interventions and results

Helena KOŇOŠOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 06:57  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok