Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 1/2008 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1/2008

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1/2008

E-mail Tlačiť PDF

EDITORIAL
Dana FARKAŠOVÁ: Editorial


PÔVODNÉ PRÁCE
Iveta KOBRTKOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Edukácia pacientov na peritoneálnej dialýze 
Hana PADYŠÁKOVÁ, Mária HUTTOVÁ: Štandardizovaná terminológia v pediatrickom ošetrovateľstve 
Ľubica POLEDNÍKOVÁ, Alica SLAMKOVÁ, Gabriela VÖRÖSOVÁ: Výživa a kardiovaskulárna choroba 

PREHĽADY
Helena KOŇOŠOVÁ: Klasifikaené systémy ošetrovateľských diagnóz, intervencií a výsledkov 
Martina ŠLAPÁKOVÁ, Gabriela Sedláková: Aplikace ošetřovatelského modelu I. Kingové u hemodialyzovaných pacientů 
Lucia HÔCHÍOVÁ: Hovorme o integrácii 

Z PRAXE SESTIER
Zuzana HAŠKOVÁ: Empatia v práci sestry - ľudská dôstojnosť v ošetrovateľstve 

INFORMÁCIE
Robert VLČEK, Zlatica ONDRUŠOVÁ: Zdravotnícki pracovníci a uznávanie ich kvalifikácie v Európskej únii
Robert VLČEK: Zdravotnícki pracovníci v postavení svedka na súde 
Dalma GODOVÁ: Efektívna komunikácia ako prostriedok zlepšovania kvality zdravotnej starostlivosti

Content
EDITORIAL
Dana FARKAŠOVÁ: Editorial


ORIGINAL ARTICLE
Iveta KOBRTKOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Education of patient on peritoneal dialysis 
Hana PADYŠÁKOVÁ, Mária HUTTOVÁ: Standardized terminology in pediatric nursing 
Ľubica POLEDNÍKOVÁ, Alica SLAMKOVÁ, Gabriela VÖRÖSOVÁ: Nutrition and cardiovascular disease

OVERVIEWS
Helena KOŇOŠOVÁ: Classification systems of nursing diagnoses, interventions and results 
Martina ŠLAPÁKOVÁ, Gabriela SEDLÁKOVÁ: Application of I. King nursing model in hemodialyzed patients 
Lucia HÔCHÍOVÁ: Let´s talk about the integration 

NURSING PRACTICE
Zuzana HAŠKOVÁ: Empathy in nursing practice - human dignity in nursing care 

ANNOUNCEMENTS
Róbert VLČEK, Zlatica ONDRUŠOVÁ: Health care workers and recognition of their qualification in the European Union 
Róbert VLČEK: Health care workers witnessing at the law court 
Dalma GODOVÁ: Effective communication as a tool of improving the quality of health care

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 09:42  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok