Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 1/2008 Štandardizovaná terminológia v pediatrickom ošetrovateľstve

Štandardizovaná terminológia v pediatrickom ošetrovateľstve

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Cieľom empirického skúmania bolo zistiť, aké sú názory sestier na používanie štandardizovanej terminológie v pediatrickom ošetrovateľstve.
Súbor a metódy: V roku 2006 sme uskutočnili diskusné stretnutia a rozdali sme dotazník sestrám na pediatrických pracoviskách.
Výsledky: Podľa štandardu ošetrovateľskej starostlivosti postupuje viac než jedna štvrtina oslovených sestier. Viac než polovica oslovených sestier je ochotných v budúcnosti využívať štandardizovanú terminológiu.
Záver: Odporúčame manažérom ošetrovateľstva a sestrám diskutovať o možnosti inovovania prístupov k plánovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a využívania štandardizovanej terminológie v ošetrovateľstve. 
Kľúčové slová: pediatrické ošetrovateľstvo - štandardy - klasifikačné systémy.


SUMMARY
Introduction: The goal of the empirical inquiry was to find the opinions of nurses on the use of standardized terminology in pediatic nursing.
Material and methods: In the year 2006 discussion meetings took place and the questionnaire was distributed to nurses at pediatric departments.
Results: The standards of nursing care are observed by more than a fourth of the addressed nurses. More than a half of the addressed nurses are willing to exploit standardized terminology in the future.
Conclusion: Nursing managers and nurses are recommended to discuss the possibilities of innovating the approaches towards nursing care planning and use of standardized terminology in nursing.
Key words: pediatric mursing -standards - classification systems.

Standardized terminology in pediatric nursing

Hana PADYŠÁKOVÁ, Mária HUTTOVÁ

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 07:00  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok