Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 1/2008 Výživa a kardiovaskulárna choroba

Výživa a kardiovaskulárna choroba

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Prieskum je zameraný na zmapovanie stravovacích návykov pacientov s kardiovaskulárnou chorobou v súčasnosti a pred vznikom ochorenia.
Súbor a metódy: Súbor tvorilo 50 pacientov s ochorením kardiovaskulárneho systému. Použili sme dotazník, antropometrické meranie a obsahovú analýzu dokumentov.
Výsledky: Zistili sme, že v súvislosti so vznikom kardiovaskulárnej choroby vzrástol počet respondentov dodržiavajúcich diétu na viac ako 75 %. Pozitívne zmeny v stravovaní nastali v preferencii mäsa, nedostatky sa zistili v preferencii tukov pri príprave jedál a pri používaní soli. Prítomnosť komplikácií kardiovaskulárnej choroby môže byť aj dôsledkom nedodržiavania liečebného režimu a liečebnej výživy.
Záver: Odporúčame skvalitniť edukačnú činnosti v ambulantnej a v ústavnej starostlivosti o správnej životospráve a zdravej výžive.
Kľúčové slová: kardiovaskulárna choroba - výživa - diéta - edukácia.


SUMMARY
Introduction: The survey was aimed to map eating habits of patients with cardiovascular diseases at present and prior to the onset of the disease.
Patients and methods: The group consisted of 50 hospitalized patients with cardiovascular system diseases. We used questionnaire, anthropometric measurements and content analysis of the documents.
Results: We found that the number of respondents adhering to the diet had increased to more than 75 % in relation to the onset of cardiovascular disease. Positive changes in eating habits were observed in preferring meat, deficiencies appeared in high use of fats in preparing meals and using salt. 
Conclusion: We recommends to upgrade the education activities in ambulatory and institutional care with focus on the education about healthy life style, healthy nutrition in prevention.
Key words: cardiovascular disease - nutrition - diet - education.

Nutrition and cardiovascular disease

Ľubica POLEDNÍKOVÁ, Alica SLAMKOVÁ, Gabriela VÖRÖSOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 06:59  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok