Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Lingua Latina medicorum

Lingua Latina medicorum

E-mail Tlačiť PDF

Hoci je vyučovanie latinčiny na stredných školách skôr vzácnosťou ako bežným javom, vychádzajúc z reálneho života, možno konštatovať, že v súčasnosti nastáva jej čoraz väčšie oživenie. Svedčia o tom nielen učebné programy viacerých vysokých škôl, a medzi ne určite patrí aj Slovenská zdravotnícka univerzita, ale aj odborné či populárne časopisy, denná tlač, reklama, ba aj názvy rôznych inštitúcií a firiem.

Prečo sa na latinčinu nezabudlo, i keď sa klasifikuje ako "mŕtvy" jazyk? Treba si uvedomiť, že sa týmto jazykom v mnohonárodnostnom Uhorsku sprostredkúvala vzdelanosť a kultúra až do polovice 19. storočia a latinčina tu dovtedy bola aj úradným jazykom. Hoci ju neskôr nahradili národné jazyky, vďaka svojmu presnému jazykovému systému, schopnému pomenovať rôzne pojmy, zostala až dodnes, spolu s klasickou gréčtinou súčasťou medzinárodnej terminológie viacerých vedných odborov, a teda aj veľmi rozvinutej a rozsiahlej lekárskej terminológie.

Tento zdanlivo zabudnutý jazyk dokáže uspokojiť komunikatívne potreby lekárov na celom svete, pretože sa ním dajú tvoriť odborné termíny vyznačujúce sa nielen významovou priezračnosťou, systémovosťou, ale aj ustálenosťou a jednoznačnosťou. Latinčina je preto neodmysliteľnou súčasťou medicíny ako vedy a je pochopiteľné, že sa tento jazyk povinne učia nielen budúci lekári, ale aj sestry a iní pracovníci v nelekárskych zdravotníckych odboroch.

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:34  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok