Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1/2009

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1/2009

E-mail Tlačiť PDF

Pôvodné práce

 • Anna BENČEKOVÁ: Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so zavedeným trvalým kardiostimulátorom
 • Hana PADYŠÁKOVÁ, Katarína ZLOCHOVÁ: Výchova k rodičovstvu

Prehľady

 • Vlasta ZÁVODNÁ, Zuzana SLEZÁKOVÁ: Pomôžu nám zdravotnícki pracovníci z iných krajín?
 • Helena KOŇOŠOVÁ: Systémové prístupy k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti
 • Andrea ČERŇANOVÁ: Postupy pri ošetrovaní agresívneho pacienta v psychiatrii

Informácie

 • Irena BACIGÁLOVÁ: Lingua Latina medicorum
 • Robert Vlček: Transplantácie a iné odbery biologického materiálu
 • Monika Mačkinová: Zákon o sociálnych službách
 • Zlatica Ondrušová: Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným umiestnením do ústavnej zdravotnej starostlivosti proti vôli pacienta
 • Robert Vlček: Odoberanie a prenos orgánov z tiel mŕtvych za účelom transplantácie a dispozícia s mŕtvym telom

Content


Original article

 • Anna BENČEKOVÁ: Complex nursing care for patient with permanent pacemaker
 • Hana PADYŠÁKOVÁ, Katarína ZLOCHOVÁ: Education to parenthood

Overviews

 • Vlasta ZÁVODNÁ, Zuzana SLEZÁKOVÁ: Help us abroad workers?
 • Helena KOŇOŠOVÁ: System approaches to upgrading the quality of nursing care
 • Andrea ČERŇANOVÁ: Procedures in the treatment of aggressive patient in psychiatrics

Announcements

 • Irena BACIGÁLOVÁ: Lingua latina medicorum – Latin language for medical doctors
 • Robert Vlček: Transplantations and other biological material retrieval
 • Monika Mačkinová: Law on social services
 • Zlatica Ondrušová: Responsibility for damage caused by illegal placing the patient in institutional health care against his wil
 • lRobert Vlček: Issues concerning the handling and and disposal of cadavers following organ retrieval for transplantation

 

Posledná úprava Nedeľa, 06 Február 2011 20:02  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok