Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Odoberanie a prenos orgánov z tiel mŕtvych za účelom transplantácie a dispozícia s mŕtvym telom

Odoberanie a prenos orgánov z tiel mŕtvych za účelom transplantácie a dispozícia s mŕtvym telom

E-mail Tlačiť PDF

Právo na telesnú integritu a osobnostné právo vôbec síce smrťou zaniká, ale podľa ustanovenia § 15 Občianskeho zákonníka zároveň týmto okamihom vzniká originálne osobnostné právo taxatívne vymedzených osôb na občianskoprávnu ochranu osobnosti zomretej fyzickej osoby. Teda aj mŕtve telo je integrálnou súčasťou osobnosti, a to po celý čas, pokiaľ sú telesné pozostatky človeka individualizovateľné.

Odber orgánov a tkanív predstavuje závažný zásah do telesnej integrity nielen živého, ale aj mŕtveho darcu. Napriek tomu možno konštatovať, že odber orgánov od mŕtveho darcu (transplantácia ex mortuo) je z hľadiska práva na telesnú integritu jednoznačne preferovaný spôsob. V prípade odberu nepárových orgánov je odber z tela mŕtveho darcu dokonca jedinou možnou alternatívou, pretože takéto odbery nie je možné uskutočniť od živých darcov vôbec.

Právna úprava odoberania a prenosu orgánov z tiel mŕtvych za účelom transplantácie a dispozícia mŕtvym telom sú obsiahnuté v zákone o zdravotnej starostlivosti, v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva SR o odberoch orgánov z tiel mŕtvych, publikovanom v čiastke 12/1996 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SR pod číslom SZS43/1 996 (ďalej len "odborné usmernenie"), ako aj v zákone o pohrebníctve.

Na rozdiel od odberov orgánov od živých darcov nezohráva už pri odberoch orgánov z mŕtvych tiel úlohu ochrana života a zdravia darcu, a preto pri nich dochádza vo verejnom záujme k väčšiemu obmedzeniu práva na telesnú integritu. Napriek tomu zákon o zdravotnej starostlivosti vychádza zo zásady, že každý má právo na zachovanie telesnej integrity a zásahy do integrity mŕtveho sa vykonávajú len v tých prípadoch, ktoré zákon aprobuje, tak, aby ani po smrti nebola znížená ľudská dôstojnosť mŕtveho...

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:32  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok