Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Pomôžu nám zdravotnícki pracovníci z iných krajín?

Pomôžu nám zdravotnícki pracovníci z iných krajín?

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
V zdravotníckom systéme Slovenskej republiky sa v ostatnom čase začína čoraz viac manifestovať deficít pracovných síl, najmä sestier a všeobecných lekárov. Táto skutočnosť sa začína prejavovať na problematickom zabezpečovaní poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti mnohých zdravotníckych zariadení a perspektívne sa môže prejaviť aj na sociálnoekonomickom stave krajiny. Trendy vývoja emigrácie zdravotníckych pracovníkov za prácou indikujú nárast. Slovenské zdravotníctvo bude stáť pred úlohou zabezpečovať dostatok ľudských zdrojov pre prácu v zdravotníctve. Jednou z ciest je zamestnávanie cudzincov v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. 
Kľlúčové slová: migrácia sestier - kvalifikácia sestry.


SUMMARY
In the past several years, the health care system in the Slovak Republic has manifested an increasing lack of work force, primarily a lack of nurses and general practitioners. This is leading to lowerquality health care services in numerous health care facilities and its impact may be seen on the future socioeconomic state of the country. Health care workers migration to seek jobs abroad appears to be increasing. Slovak health care will nonetheless have to face the task of providing sufficient human resources to work in health care sector. One way of accomplishing this is to employ foreign citizens in the context of the 2005/36/ES Directive of the European Parliament and Council of Europe on recognition of specialist qualifications.
Key words: migration of nurses - nurse´s qualification.

Help us abroad workers?

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:36  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok