Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Postupy pri ošetrovaní agresívneho pacienta v psychiatrii

Postupy pri ošetrovaní agresívneho pacienta v psychiatrii

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
V rámci systému ošetrovateľskej starostlivosti na psychiatrickom oddelení dochádza často k situáciám, kedy sa pacient správa agresívne a ohrozuje nielen personál, ale i ostatných spolupacientov. Zdravotnícki pracovníci tak stojí pred neľahkou úlohou zvoliť účinné a zároveň etické stratégie, ktoré by zredukovali agresiu či zabránili jej ďalšej eskalácii. V článku sú uvedené základné postupy používané pri zvládaní agresívnych prejavov pacienta, zahrnujúce odporúčané spôsoby verbálnej i neverbálnej komunikácie s takýmto pacientom, úpravu prostredia, možnosti farmakologickej intervencie až po najradikálnejšie opatrenia - fyzické obmedzenie pacienta. Zdôraznený je i význam analýzy agresívneho útoku s pacientom a medzi ošetrovateľským tímom. 
Kľúčové slová: agresia - pacient ošetrený na psychiatrii - ošetrovanie.


SUMMARY
In the course of psychiatric patient care, hospital staff - primarily nurses - come into contact with aggressive patients who are a danger not only to hospital staff but to themselves and other patients. Subsequently, nursing staff face the uneasy task of choosing both effective and ethical strategies to reduce aggression and prevent its further escalation. This paper presents some basic procedures used to manage patient's aggressive behaviour which comprise: the recommended modes of verbal and nonverbal communication with such a patient; adjustment of hospital setting, modes of pharmacological intervention, and, the most radical measure - physical confinement or restraint of patients. This paper also emphasizes the importance of analyzing the aggression between patients and nursing staff.
Key word: aggression - psychiatric patient - treatment.

Procedures in the treatment of aggressive patient in psychiatrics

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:34  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok