Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Systémové prístupy k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti

Systémové prístupy k zvyšovaniu kvality ošetrovateľskej starostlivosti

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Zdravotnícke zariadenia vytvárajú systémové prístupy k zvyšovaniu kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. V praxi sa využívajú štandardy národné, lokálne i medzinárodné. Na medzinárodnej úrovni sa uplatňuje systém ISO noriem a akreditácia. Prínosná je tvorba lokálnych štandardov DySSSy, ktoré podporujú zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov za kvalitu. Štandardy majú slúžiť na zabezpečenie poskytovania kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti pre každého pacienta, na edukáciu a motiváciu pracovníkov, hodnotenie kvality starostlivosti manažmentom zariadenia, na prezentovanie kvality zariadenia k vonkajšiemu prostrediu, porovnávanie kvality starostlivosti medzi jednotlivými zariadeniami a na porovnávanie kvality starostlivosti v rámci odboru. 
Kľúčové slová: kvalita - štandardy ošetrovateľskej starostlivosti - lokálny štandard - národný štandard - akreditácia - DySSSy - audit.

 


SUMMARY
Health care establishments create the system approaches to the upgrading the quality and effectiveness of provided health and nursing care. In practice, national, local and international standards are used. On the international level the ISO norms system and accreditation are applied. The creation of local DySSSy standards contributes to supporting the responsibility of health care workers for the quality. The standards serve to guarantee the delivery of nursing care of adequate quality for every patient, to educate and motivate the workers, to evaluate the quality of care by the management of health care establishment, to present the quality of an establishment to the external environment, to compare the quality of care among the individual establishments and to compare the quality of care within the field.
Key words: quality - standards of nursing care - local standard - national standard - accreditation - DySSSy - audit.

System approaches to upgrading the quality of nursing care

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:35  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok