Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 1/2009 Zákon o sociálnych službách

Zákon o sociálnych službách

E-mail Tlačiť PDF

Od 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Novou filozofiou sociálnych služieb je väčšia variabilita sociálnych služieb (možnosť poskytovať aj iné činnosti a kombinovať rôzne sociálne služby), aktivizácia klienta prostredníctvom individuálneho rozvojového plánu poskytovania sociálnych služieb (sociálne služby, ktoré sú prispôsobené požiadavkám a potrebám klienta), poskytovanie nových druhov sociálnych služieb a odborných činností, komunitné plánovanie a zvyšovanie kvality a odbornosti pri poskytovaní sociálnych služieb a akreditácia vzdelávacích programov.

Účastníci právnych vzťahov podľa tohto zákona sú: prijímateľ sociálnej služby, poskytovateľ sociálnej služby, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, obec, vyšší územný celok, partnerstvo.

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:33  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok