Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 2/2008 Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy

Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy

E-mail Tlačiť PDF

SOUHRN
Východisko: Příspěvek se zabývá sumativním hodnocením e-learningového kurzu pro výuku předmětu Ošetřovatelské postupy na Katedře ošetřovatelství Masarykovy univerzity. Hodnocením efektivity a významu multimediální podpory výuky v oboru ošetřovatelství z pohledu studentů.
Súbor a metódy: Sumativního hodnocení e-kurzu v předmětu ošetřovatelské postupy se zúčastnilo celkem 57 studentů, kteří měli možnost využívat multimediální podpory kurzu v předmětu ošetřovatelské postupy ve druhém semestru akademického roku 2006/2007.
Výsledky: Studenti kombinované formy využívali kurz v 70 % a ve 30 % částečně. Studenti prezenčního studia využili kurz v 60 % a částečně ve 40 %. Toto zjištění odpovídá záměru přípravy ekurzu v předmětu. V kombinované formě studia mají studenti větší zájem o e-learningovou formu výuky vzhledem k menšímu počtu kontaktních hodin. 
Záver: Z výsledků evaluačního procesu e-kurzu pro předmět ošetřovatelské postupy vyplývá, že studenti hodnotí možnosti využití podpory multimédií ve výuce jako přínosné.
Klíčova slova: Evaluace - hodnocení - e-vzdělávání - student - tutor.

SUMMARY
Introduction: The contribution deals with the evaluation process of elearning course in the subject nursing skills at the Department of Nursing of Masaryk University. The evaluation of effectiveness and significance of multimedia support of tuition in the field nursing from the students´s aspect.
Patients and methods: In the summative evaluation of elearning course in the subject nursing skills, altogether 57 students took part, who had the possibility of using multimedia support in this course in the second semester of academic year 2006/7.
Results: Students of combined form used the course in 70 % and partially in 3 %. The students of full time study, used the course in 60% and partially in 40 %. These findings correspond with the purpose of elearning course in the subject. In combined form of the study the students showed a greater interest inelearning course owing to a lower number of full time study supervised lessons.
Conclusion: The results of the evaluation process of 
elearning course for the subject of nursing skills show that students regard multimedia support in the tuition as contributive.
Key words: evaluation - assessment - e-learning - student - tutor.

Evaluation process of elearning in the subject nursing skills

Andrea POKORNÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 06:50  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok