Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 2/2008 Klokankovanie - podpora materstva u matiek predčasne narodených detí

Klokankovanie - podpora materstva u matiek predčasne narodených detí

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Klokankovanie podporuje vytvárania pozitívneho emocionálneho vzťahu matky k predčasne narodenému dieťaťu. 
Súbor a metódy: Metódou dotazníka boli v r. 2008 oslovené sestry, ktoré poskytujú starostlivosť novorodencom a potencionálne môžu klokankovanie praktizovať.
Výsledky: Klokankovanie je úplne známy pojem pre viac než polovicu oslovených sestier. Sú to v prevažnej miere tie, ktorých pracovisko má certifikát BFHI. Oslovené sestry považujú klokankovanie za primerane praktizované. 
Záver: V procese profesionálnej prípravy sestier a pôrodných asistentiek klokankovanie predstavuje tematiku, ktorej je nevyhnutné venovať dostatočný časový priestor a premyslený didaktický postup. Z oslovených sestier viac než polovica navrhne klokankovanie matke vždy, keď je to pre dieťa a matku vhodné.
Kľúčové slová: klokankovanie - novorodenec - vzťah matka dieťa. 

SUMMARY
Introduction: Kangaroo care supports the creation of positive emotional relation of mother towards her prematurely born baby.
Patients and methods: The nurses who look after newborns and are potential providers of kangaroo care, were addressed by a questionnaire in the year 2000.
Results: Kangaroo care is a well.known term for more than a half of the nurses addressed. These nurses work predominantly at workplaces that have BFHI certificate. The addressed nurses consider kangaroo care as sufficiently practised.
Conclusion: In the process of professional training of nurses and midwives kangaroo care poses the topic which requires a sufficient time frame and wellthought didactic procedure. Of the nurses addressed, more than a half of them would suggest kangaroo care whenever suitable for the child and the mother.
Key words: kangaroo care - newborn - motherchild relationship.

Kangaroo care - support of motherhood in mothers of prematurely born children

Hana PADYŠÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ, Katarína ZLOCHOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 06:51  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok