Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 2/2008 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 2/2008

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 2/2008

E-mail Tlačiť PDF

PÔVODNÉ PRÁCE
Hana PADYŠÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ, Katarína ZLOCHOVÁ: Klokankovanie - podpora materstva u matiek predčasne narodených detí 
Andrea POKORNÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ: Evaluace evzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy

 


PREHĽADY
Beáta FRČOVÁ, Alena KOSTUROVÁ, Gabriela ČERNÁKOVÁ, Dagmar ŠONKOĽOVÁ: Uplatnenie modelu Marthy E. Rogersovej v ošetrovateľskej praxi 
Iveta KOBRTKOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Uplatnenie peritoneálnej dialýzy v starostlivosti o pacientov s chronickou renálnou insuficienciou 
Jarmila KRISTOVÁ, Vlasta ZÁVODNÁ: Strach v prežívaní gravidných žien 
Katarína KONIAROVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Ketogénna diéta u dieťaťa s epilepsiou 

INFORMÁCIE
Robert VLČEK: Odborné znalecké posudky v zdravotníctve 
Dalma GODOVÁ, Zlatica ONDRUŠOVÁ: Psychické obranné mechanizmy a ich význam v interakcii s pacientom 
Robert VLČEK: Práva a povinnosti súdnych znalcov v civilnom procesnom konaní 

CONTENT
ORIGINAL ARTICLE

Hana PADYŠÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ, Katarína ZLOCHOVÁ: Kangaroo care - support of motherhood
in mothers of prematurely born children 
Andrea POKORNÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ: Evaluation process of elearning in the subject nursing skills 

OVERVIEWS
Beáta FRČOVÁ, Alena KOSTUROVÁ, Gabriela ČERNÁKOVÁ, Dagmar ŠONKOĽOVÁ: Use M. E. Rogers model in nursing practice 
Iveta KOBRTKOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Application of peritoneal dialysis in care for patients with chronic renal insufficiency 
Jarmila KRISTOVÁ, Vlasta ZÁVODNÁ: Fear in experiencing of pregnant women 
Katarína KONIAROVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Ketogenic diet in epileptic child 

ANNOUNCEMENTS
Robert VLČEK: Professional expert opinions in health care 
Dalma GODOVÁ, Zlatica ONDRUŠOVÁ: Psychic defense mechanisms and their significance in doctorpatient interaction 
Robert VLČEK: Rights and obligations of courtappointed experts in civil legal proceedings

 

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 09:42  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok