Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 2/2008 Uplatnenie modelu Marthy E. Rogersovej v ošetrovateľskej praxi

Uplatnenie modelu Marthy E. Rogersovej v ošetrovateľskej praxi

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Martha E. Rogersová je označovaná ako najoriginálnejšia a najabstraktnejšia mysliteľka v ošetrovateľstve. Autorky článku hľadali možnosti využitia modelu Marthy Rogersovej v ošetrovateľskej praxi. Opisujú tri pohľady, ktoré vychádzajú z definície kľúčových pojmov, ako sú: dimenzie blaha, otvorenosť, synergia, negentropia, celistvosť, dimenzia minulosti, prítomnosti a budúcnosti, energetické pole a pole prostredia. Abstraktnosť a originalita koncepčného modelu dáva priestor sestre na kreativitu pri posudzovaní pacienta pri realizácii ošetrovateľského procesu.
Kľúčové slová: model - energetické pole - pole prostredia - dimenzie - ošetrovateľstvo - ošetrovateľský proces.

SUMMARY
Martha E. Rogers is presented as the most original and abstract theoretician of Nursing. Her theory inspired the authors of this article to find ways how to use it in nursing practice. They depict three views on her nursing model based on key words: dimensions of wellness; openness; synergy; negentropy; wholeness; dimension of past, present and future; energy field and the environmental field. They concentrate on abstraction and originality of the model which offer room for creativity within the nursing process.
Key words: model - energy field - environmental field - dimension - nursing - nursing process.

Use M. E. Rogers model in nursing practice

Beáta FRČOVÁ, Alena KOSTUROVÁ, Gabriela ČERNÁKOVÁ, Dagmar ŠONKOĽOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 06:49  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok