Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 2/2008 Uplatnenie peritoneálnej dialýzy v starostlivosti o pacientov s chronickou renálnou insuficienciou

Uplatnenie peritoneálnej dialýzy v starostlivosti o pacientov s chronickou renálnou insuficienciou

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Peritoneálna dialýza (PD) je liečebná metóda zlyhania obličiek, ktorá sa začala presadzovať v začiatku osemdesiatych rokov 20. stor. a celosvetovo je ňou liečených od 100 - 150 000 chorých s chronickým zlyhaním obličiek. Pomerné zastúpenie peritoneálnej dialýzy a hemodialýzy je v rôznych krajinách odlišné a je ovplyvnené nielen medicínskymi, ale aj demografickými, ekonomickými a ďalšími faktormi. Na Slovenku bola táto metóda považovaná za druhoradú metódu náhradnej liečby zlyhania obličiek a z toho dôvodu bola indikovaná prakticky iba u tých chorých, pre ktorých nestačila kapacita hemodialyzačných centier. Historická skúsenosť s PD u nás bola negatívna a to sa odrazilo aj v namáhavom a pomalom presadzovaní tejto liečebnej metódy v našich podmienkach. V súčasnosti je na Slovensku PD liečených približne 6 % pacientov z celkového počtu dialyzovaných pacientov. 
Kľúčové slová: peritoneálna dialýza - peritoneum - difúzia - osmóza - peritoneálny katéter - vyústenie katétra - peritoneálne dialyzačné roztoky - edukácia. 

SUMMARY
Peritoneal dialysis (PD) is a treatment method of renal failure which came in use at the beginnings of the eighties of the 20ieth century. 100 - 150 000 patients with chronic renal failure are treated by this method worldwide. The peritoneal dialysishemodialysis relation differs in various countries and is affected by medical, demographic, economic and other factors, as well. In Slovakia this method was used as a substitute method of renal failure and therefore it was indicated only due to insufficient number of hemodialysis centres. Historical experience with PD in our country was negative and this was reflected in arduous and slow implementation of this treatment method in our conditions. Currently Slovakia has approximately 6% of patients treated by PD of the total number of dialyzed patients.
Key words: peritoneal dialysis - peritoneum - diffusion - osmosis - peritoneal catheter - catheter ending - peritoneal dialysis solutions - education.

Application of peritoneal dialysis in care for patients with chronic renal insufficiency

Iveta KOBRTKOVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 06:47  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok