Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Chronické vírusové hepatitídy - poznatky pre každodennú prax sestry

Chronické vírusové hepatitídy - poznatky pre každodennú prax sestry

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Chronická hepatitída B a C postihuje stovky miliónov ľudí na celom svete. Obe predstavujú globálny závažný medicínsky, ekonomický a sociálny problém. Príznaky chronických hepatitíd sú pomerne nenápadné. V prípade infekcie HCV sa môže bez adekvátneho manažmentu a liečby až u 80 % infikovaných vyvinúť chronická hepatitída, následne cirhóza a rakovina pečene. Komplexný manažment starostlivosti o pacientov s vírusovými hepatitídami zahŕňa prevenciu, aktívny skríning, racionálnu diagnostiku, liečbu, monitorovanie a dispenzarizáciu. V rámci sekundárnej prevencie okrem racionálnej liečby chronickej hepatitídy B a C zohráva nezastupiteľnú úlohu správne stravovanie pacientov.
Cieľom liečby chronickej hepatitídy B a C je dosiahnuť trvalé potlačenie replikácie vírusu hepatitídy a remisiu choroby pečene.
Autorka uvádza stručný súhrn poznatkov, ktoré sú nevyhnutné pre prácu sestry v každej ambulancii. Ich aktívna aplikácia umožní zaujať sestre jednu z kľúčových pozícií v manažmente starostlivosti o pacientov s vírusovými hepatitídami.
Kľúčové slová: vírusové ochorenia pečene - hepatitída B - hepatitída C.

SUMMARY
Chronic hepatitis A and C affects hundred millions people worldwide. Both pose globally major medical, economic and social problem. The symptoms of chronic hepatitides may pass unnoticed. In case of HCV infection, in as many as 80 % of infected people, chronic hepatitis followed by cirrhosis and liver cancer may develop without adequate management and treatment. Complex management of care for patiens with viral hepatitides embraces prevention, active screening, rational diagnostics, treatment, monitoring and screening and followup. Within secondary prevention rational treatment of chronic hepatitis along with appropriate eating habits of patiens are of great importance.
The aim of the treatment of chronic hepatitis B and C is to achieve permanent suppression of the replication of hepatitis virus and remission of liver disease.
The author briefly outlines the knowledge inevitable for the work of the nurse in every outpatient department. By active application of this knowledge the nurse becomes the key person in the management of care for patiens with viral hepatitides.
Key words: viral liver diseases - hepatitis B - hepatitis C.

Chronic viral hepatitides - knowledge for routine practice of the nurse

Andrea JAŠKOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:10  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok