Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia

E-mail Tlačiť PDF

Slovo inteligencia sa stalo bežným pojmom na vyjadrenie vedomosti, schopnosti, správania, vôle a iných pozitívnych vlastnosti človeka. Ak hovoríme o niekom, že je inteligentný, žiada sa pridať v akej oblasti sa jeho inteligencia prejavuje. Všeobecne sa hovorí o logickej, matematickej, jazykovej, muzikalnej, priestorovej a pod. inteligencii. V posledných rokoch sa osobitne zdôrazňuje význam emocionálnej inteligencie, ktorá predstavuje pre človeka schopnosti ako je pochopenie a poznanie seba, sebaovládanie, vytrvalosť, ovládanie emócií, empatia. Na rozdiel od inteligenčného kvocientu, ktorý od určitého veku postupne klesá, sa emocionálna inteligencia rozvíja počas celého života a životnými skúsenosťami sa zvyšuje. Hnev, strach, smútok sú negatívnymi emóciami, môžu mať deštruktívne účinky a ovplyvňovať duševné zdravie (emocionalitu) človeka (1). Märtinová a Boecková (2) do emocionálnej inteligencie zahŕňajú chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť sa do iných ľudí a usmerňovať vlastné city. Ak človek žije život tak, že jeho vonkajšie postoje a činy korešpondujú s jeho vnútorným presvedčením, vzniká pocit integrity, ktorý je základnou podmienkou na prežitie plnohodnotného života. Žiť život v súlade so sebou samým, znamená nájsť prirodzený rytmus v každodennom živote, citlivo vnímať dianie okolo a prejavovať záujem nielen o seba, ale aj o iných. V realite nášho osobného života, každodenných povinností, stresov a nespracovaných zážitkov, často vzniká uviaznutie v sieti problémov, človek sa stáva presýtený "mentálnym balastom" (3). Takýto stav oberá o čas a energiu. Mentálne sa zbaviť balastu znamená dať tomu, čo je vzácne primerané miesto v živote a určiť si priority a hodnoty. Človek často žije svoj život pasívne ako obeť vonkajších okolností a nemá odvahu, vôľu alebo i silu postaviť sa a zobrať svoj život do vlastných rúk. "Častým dôvodom psychickej disharmónie je to, že nedokážeme akceptovať prítomnosť, trpíme pre niečo, čo nemôžeme zmeniť" (4).

Tu by malo platiť, že minulosť je len snom a budúcnosť predstavou. Dobre prežitý dnešok mení minulosť na krásny sen a budúcnosť na predstavu plnú nádeje. Pocit strachu, viny nás okliešťuje natoľko, že nám bráni byť v zhode so svojim ja. Pre naše okolie sa stávame nečitateľnými, nerozumie nám. Najčastejšie negatívne situácie, emócie, ktoré vedú k mentálnemu balastu človeka:

  • Sťažovanie si a státie na mieste robí človeka nešťastným. Večné ponosovanie sa je neriešenie problému a navyše je nákazlivé. Je výhoda mať priateľov, kolegov, ktorí nás neťahajú nadol (situácie, kedy nám je pri niektorom človeku fajn, cítime úľavu na duši, radosť).
  • Zážitky, silné emócie z minulosti nemôžeme jednoducho zmazať. Stávajú sa súčasťou nášho formovania a bytia. Postoj, uhol pohľadu, emocionalitu môžeme zmeniť. Pre uznanie, rešpektovanie a lásku človek urobí takmer všetko.
  • Človek s nadhľadom emocionalitu zvládne.
  • Vzťahy ovplyvňujú kvalitu a zmysel života, preto je dôležité si občas robiť "inventúru vo vzťahoch", len tie vzťahy, v ktorých človek rovnako dáva, rovnako dostáva, sú kvalitné, partnerské. Sú situácie, ktoré vyžadujú zrieknutie sa niektorých vzťahov, čo je viacmenej bolestivý proces.

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:01  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok