Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 3/2008

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 3/2008

E-mail Tlačiť PDF

OSOBNOSTI

 • Prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.

PREHĽADY

 • Andrea JAŠKOVÁ: Chronické vírusové hepatitídy - poznatky pre každodennú prax sestry
 • Linda HUŇAVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou
 • Katarína ZLOCHOVÁ, Mária HUTTOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Škodivé účinky marihuany na organizmus
 • Jarmila KRISTOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Psychologická anamnéza - cesta k lepšiemu poznaniu a pochopeniu pacienta
 • Zuzana ŠAJTEROVÁ, Marián ŠAJTER: Rehabilitačná starostlivosť o pacienta po poranení hrudníka
 • Mária TABAKOVÁ: Súčasné trendy primárnej zdravotnej starostlivosti

INFORMÁCIE

 • Lenka HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ: Projekt ESF - modularizace profesního kurzu k výkonu povolání sanitáře
 • Jana VALLOVÁ: Etika v zdravotníctve a význam etického kódexu zdravotníckeho pracovníka
 • Robert VLČEK: Ochrana "života a zdravia" embrya a plodu
 • Robert VLČEK: Manipulácie s ľudským embryom
 • Monika MAČKINOVÁ: Emocionálna inteligencia

 

CONTENT
PERSONALITIES

 • Prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.


OVERVIEWS

 • Andrea JAŠKOVÁ: Chronic viral hepatitides - knowledge for routine practice of the nurse
 • Linda HUŇAVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ: Specific nursing care for Alzheimer disease patient
 • Katarína ZLOCHOVÁ, Mária HUTTOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Harmful effects of Marihuana on human organism
 • Jarmila KRISTOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Psychologic anamnesis - way to improve knowing and understanding the patient
 • Zuzana ŠAJTEROVÁ, Marián ŠAJTER: Rehabilitation care for patient in chest injury
 • Mária TABAKOVÁ: Current trends in primary health care


ANNOUNCEMENTS

 • Lenka HAJEROVÁ-MÜLLEROVÁ: ESF project
 • Jana VALLOVÁ: Ethics in health care
 • Robert VLČEK: Protection of "life and health" of the embryo and the fetus
 • Robert VLČEK: Manipulation with the human embryo

Monika MAČKINOVÁ: Emotional intelligence

 

 

Posledná úprava Utorok, 08 Jún 2010 09:42  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok