Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Projekt ESF - modularizace profesního kurzu k výkonu povolání sanitáře

Projekt ESF - modularizace profesního kurzu k výkonu povolání sanitáře

E-mail Tlačiť PDF

 

V rámci grantového schématu Ústeckého kraje Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3 Rozvoj celoživotního učení, získal Ústav zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem finanční podporu na realizaci tohoto projektu.

Projekt byl zaměřen na rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených. Spočíval ve vytvoření, realizaci a pilotního ověření modulárního profesního kurzu k výkonu povolání všeobecného sanitáře. Kurz byl určen zaměstnaným osobám, které hledaly doplnění a rozšíření kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce v Ústeckém kraji, byl realizován v rozsahu 154 vyučovacích hodin. Vstupním požadavkem účastníků kurzu bylo ukončené základní vzdělání v rozsahu všech ročníků a věk 18 let.

Místo konání výuky kurzu vyplývalo z charakteru výuky. Teoretická výuka probíhala v prostorách Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Praktická výuka byla soustředěna v Krajské zdravotní a. s. v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.

Studijní plán kurzu pro sanitáře byl rozdělen do 3 modulů:

  • Modul ošetřovatelství obsahoval 2 předměty, a to Ošetřovatelství a Zdravotnickou psychologii. Předmět Ošetřovatelství se zabýval charakteristikou oboru jako samostatné vědní disciplíny, řešil problematiku vzniku a vývoje oboru. Byl koncipován jako teoretický základ a názorná demonstrace pro vytvoření základních profesionálních dovedností v rozsahu potřebném pro všeobecného sanitáře ve zdravotnickém provozu. Obsah předmětu Zdravotnická psychologie byl důležitý pro profesionální zvládnutí náročných situací v péči o individuální potřeby nemocných, handicapovaných a umírajících, rovněž pro zachování duševní rovnováhy všeobecného sanitáře.
  • Modul klinických předmětů obsahoval stručný přehled základních vědomostí z oblasti medicíny. Somatologie byla koncipována jako teoretický základ pro pochopení stavby těla a základních funkcí systémů organizmu. Předmět První pomoc byl koncipován jako teoretickopraktický. Byl zaměřen na poznatky o postupech poskytování první pomoci při náhlých poruchách zdraví. Základy klinických oborů předkládaly informace o vybraných nemocech vnitřních, chirurgických, gynekologických a pediatrických jako základ pro orientaci v péči o nemocné se specifickou symptomatologií nemocí. Základy hygieny a epidemiologie obsahovaly informace z oborů mikrobiologie, epidemiologie, šíření nákaz a hygienickoepidemiologických aspektů, které hrají důležitou roli v prevenci - v ochraně a podpoře zdraví, v prevenci vzniku nemocí a jejich komplikací.
  • Modul odborné praxe zahrnoval předměty: Odborná praxe, Základy veřejného zdravotnictví a předmět Bezpečnost a ochrana zdraví a Ochrana osob proti ionizujícímu záření. Základy veřejného zdravotnictví charakterizovaly systém organizace zdravotnických služeb v ČR, kategorizaci zdravotnických pracovníků a zaměření preventivního programu Zdraví 21. Bezpečnost a ochrana zdraví informují o povinnostech pracovníků a organizací v oblasti ochrany zdraví při výkonu povolání a Ochrana osob proti ionizujícímu záření podle vyhlášky 39 § 41 bod 2a seznamuje s povinností pracovníků a organizací v oblasti ochrany zdraví při výkonu povolání všeobecného sanitáře…

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:05  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok