Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Psychologická anamnéza - cesta k lepšiemu poznaniu a pochopeniu pacienta

Psychologická anamnéza - cesta k lepšiemu poznaniu a pochopeniu pacienta

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Autorky v príspevku orientujú pozornosť na problematiku opisu psychického stavu pacienta. Poznanie jednotlivých atribútov pacientovej psychiky smeruje ku kvalitnejšiemu psychologickému prístupu k nemu a z efektívnejšej saturácii jeho potrieb. 
Kľúčové slová: choroba - psychologická starostlivosť - ošetrovateľský proces - dimenzie psychického stavu. 

SUMMARY
The authors focus on the issue of describing the psychic state of the patient. The recognition of individual properties of the patient´s psychic targets at a high quality psychological approach to the patient and to more effective satisfaction of his/her needs.
Key words: disease - psychological care - nursing process - dimensions of psychic state.

Psychologic anamnesis - way to improve knowing and understanding the patient

Jarmila KRISTOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:08  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok