Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Rehabilitačná starostlivosť o pacienta po poranení hrudníka

Rehabilitačná starostlivosť o pacienta po poranení hrudníka

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Autori sa vo svojej práci zaoberajú traumatickými poraneniami hrudníka, ktoré patria medzi najčastejšie stavy v traumatológii. Rozoberajú epidemiológiu, príčinu a mechanizmus vzniku týchto poranení a popisujú respiračnú insuficienciu ako najvážnejší následok poranení hrudníka. Jednou z najdôležitejších častí je časť popisujúca rehabilitačnú starostlivosť o pacienta s instabilným hrudníkom a možnosti komplexnej rehabilitácie v celkovej liečbe týchto pacientov.
Kľúčové slová: Instabilný hrudník - respiračná insuficiencia - rehabilitácia.

SUMMARY
The authors deal with trauma injuries of chest that belong among the most frequent states in trauma surgery. Epidemiology, cause and onset mechanisms of these injuries are analyzed. Respiration insufficiency is described as the most serious consequence of chest injuries. One of the most important part of the paper is that dealing with rehabilitation care for the patient with instabile chest and modes of complex rehabilitation in general treatment of these patiens.
Key words: instabile chest - respiration insufficiency - rehabilitation.

Rehabilitation care for patient in chest injury

Zuzana ŠAJTEROVÁ, Marián ŠAJTER

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:07  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok