Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Alzheimerova choroba postihuje čoraz viac ľudí. Táto choroba je najčastejšou demenciou vôbec. V súčasnosti sa považuje za významné ochorenie budúcnosti. Tvorí približne 75 % demencií v staršom veku. Alzheimerova porucha dostala pomenovanie po významnom nemeckom psychiatrovi, ktorý ju dokázal identifikovať v roku 1910. Nové obdobie v histórii vývoja názorov na demencie začalo v 60tých rokoch 20. storočia. V literatúre sa uvádzajú 3 štádiá Alzheimerovej choroby. 1. štádium, je známe ako zábudlivá fáza, môže trvať 1 - 10 rokov. 2.štádium - fáza dezorientácie - môže trvať 1 až 10 rokov. 3. štádium - fáza demencie - prejavuje sa trvalým stavom ťažkého a výrazného úpadku. V ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou chorobou sa sestra stretáva s problémami ako sú poškodenia pamäti a kognície, behaviorálne poruchy, narušené vnímanie reality, narušený úsudok, poruchy komunikácie, schopnosti sebaopatery a sociálnych schopností.
Kľúčové slová: Alzheimerova choroba - demencia -ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Alzheimerovou chorobou.

SUMMARY
The number of people affected by Alzheimer disease is ever so increasing. This disease is the most common form of dementia. Currently it is considered a significant disease of the future representing about 75 % of dementias in old age. Alzheimer disease was named after the significant German psychiatrist, who identified it in 1910. A new period in the history of various opinions on dementia began at the sixties of the 20ieth century. The literature presents 3 stages of Alzheimer disease. 1st stage known as the phase of forgetfulness lasts 1 - 10 years. 2nd stage - the phase of disorientation - may last 1 - 10 years. 3rd stage - the phase of dementia - manifests by the permanent state of severe and significant decline. In nursing care for Alzheimer disease patients, nurses encounter the problems, such as memory and cognition impairments, behavioral disorders, impaired perception of the real world, impaired judgments, disorders in communication, selfcare and social abilities.
Key words: Alzheimer disease - dementia - nursing care for Alzheimer disease patient.

Specific nursing care for Alzheimer disease patient

Linda HUŇAVÁ, Helena KOŇOŠOVÁ

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:10  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok