Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 3/2008 Súčasné trendy primárnej zdravotnej starostlivosti

Súčasné trendy primárnej zdravotnej starostlivosti

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Primárna zdravotná starostlivosť je základnou dostupnou zdravotnou starostlivosťou, ktorá predstavuje pre klienta, rodinu a komunitu nielen prvú úroveň kontaktu so zdravotníckym systémom, ale aj dlhodobý kontinuálny prístup. Cieľom práce je poukázať na niektoré trendy primárnej zdravotnej starostlivosti, ktoré predstavujú jej všeobecné smerovanie alebo prevažujúcu tendenciu. 
Kľúčové slová: primárna zdravotná starostlivosť - trendy.

SUMMARY
Primary health care is essential accessible health care representing both the first contact with health care system and longterm continuous approach for the client, family and community, as well. The objective of the paper is to point at some trends of primary health care that represent its general line or prevailing tendency. 
Key words: primary health care - trends.

Current trends in primary health care

Mária TABAKOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 14:06  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok