Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 3/2010 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 3/2010

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 3/2010

E-mail Tlačiť PDF

Pôvodné práce
Andrea ČERŇANOVÁ: Agresívny pacient v podmienkach psychiatrického ošetrovateľstva         47
Prehľady
Jarmila KRISTOVÁ: Postoje, presvedčenia a predsudky v interaktívnom procese sestra – pacient          51
Marta JAROŠOVÁ: Význam edukácie v primárnej starostlivosti         54
Eva HUSAROVIČOVÁ, Marta POLÁKOVÁ, Valéria MACHOVÁ, Juraj POLÁK: Športové úrazy a manuálna drenáž lymfy         58
Edita KOLLÁROVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ, Daniela KADLECOVÁ, Magda GOLÁŇOVÁ: Hydrokinezioterapia ako súčasť liečby reumatologických  chorôb         61
Monika MAČKINOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ: Vedecké publikácie v spoločenských vedách         64

Informácie
Robert Vlček, Vlastimil Graus: Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom         67
Robert Vlček, Eva Somogyiová: Zásahy do rodičovských práv a povinností         70

Original article
Andrea ČERŇANOVÁ: Aggressive patient in conditions of psychiatrics nursing         47
Overviews
Jarmila KRISTOVÁ:Attitudes, beliefs and prejudices in interactive nurse-patient process         51
Marta JAROŠOVÁ:The significance of education in primary care         54
Eva HUSAROVIČOVÁ, Marta POLÁKOVÁ, Valéria MACHOVÁ, Juraj POLÁK: Sport accidents and manual drainage of the lymph         58
Edita KOLLÁROVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ, Daniela KADLECOVÁ, Magda GOLÁŇOVÁ: Hydrokineziotherapy as a part of the reumatology diseases treatment         61
Monika MAČKINOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ: Scientific publications in social sciences         64
Announcements
Rober Vlček, Vlastimil Graus:  Duty of parents to aliment a child         67
Robert Vlček, Eva Somogyiová: Interventions into parents´ rights and duties         70

Posledná úprava Utorok, 26 Október 2010 09:57  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok