Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 3/2010 Športové úrazy a manuálna drenáž lymfy

Športové úrazy a manuálna drenáž lymfy

E-mail Tlačiť PDF

Sport accidents and manual drainage of the lymph
Eva Husarovičová, Marta Poláková, Valéria Machová, Juraj Polák
(Z FRO Národného onkologického ústavu)

Súhrn

Úrazy pri športoch sú lokalizované na často a nad­merne namáhaných častiach tela. Sú dané druhom špor­tu a pri ňom exponovaných svalových skupín. Správna diagnostika a liečba úrazov je ohodnotená bezproblé­movým a rýchlym návratom do plného tréningového zaťaženia a nasledujúcimi športovými výkonmi.

Kľúčové slová: úrazy mäkkého tkaniva – fraktúry – príznaky –lymfodrenážna masáž – bandáž – indikácie, kontraindikácie.

Summary

Sport injuries are frequently localized on over-stressed parts of the body. They are defined by the sport types and exposed muscle groups.  Proper diagnostics and treatment of accidents is evaluated by smooth and rapid return to full training load followed by good performances.

Key words: soft tissue accidents – fractures – symptoms – lymphatic drainage – massage – bandage – indications – contraindications.


 

Úvod

Telesná aktivita je plánovaná, štruktúrovaná, opakovaná a cieľavedomá telesná činnosť spojená so zvýšeným energetickým výdajom, a to vo forme cvičenia, tréningu alebo súťažného športu (1).

Športová medicína a športoví lekári sa okrem funkčnej diagnos­tiky telesnej zdatnosti, preskripcie a dávkovania pohybovej aktivity podieľajú na liečbe ochorení a úra­zov spôsobených športovou činnosťou.

Na vzniku úrazu sa zúčastňuje niekoľko faktorov:

•    osobné vlastnosti športovca – antropologické vlastnosti (stavba kostí, svalov, kvalita väzivového aparátu),
•    vplyv druhej osoby – trénera, cvičiteľa, rodiča,
•    príčiny vyplývajúce z daného druhu športu: gymnastika – pády, kolektívne športy – kontaktné zranenia...,
•    klimatické podmienky – horolezci,
•    technické vybavenie – ochranné pomôcky.

Športové úrazy

Športové úrazy sprevádzajú výrazné opuchy. Rýchla redukcia opuchu pomáha pri obnove funkčnej schop­nosti postihnutého svalu, kĺbu. Význam­nú úlohu pri ňom má manuálna drenáž lymfy.

Lokalizácia úrazov je daná pohybom a polohou častí tela v aktuálnom okamihu, pôsobením vonkajších síl a množstvom mnohých iných fyzikálnych a che­mických vplyvov. Preto miestom poškodenia môže byť každý kĺb, sval alebo kosť v ľudskom tele. V závislosti od lokalizácie úrazu aj opuch môže byť lokalizovaný v každej časti tela.

Skorý opuch sa zjavuje v mieste úrazu krátko po jeho vzniku. Býva v závislosti od poškodených štruktúr spojený s bolesťou. Po pokojovom režime, imobilizácii (bandážovaní, pevnej fixácii) sa redukuje v závislosti od poškodení štruktúr (väzivo, sval, kosť) a od lokalizácie (kĺb, diafýza kostí).

Postimobilizačný opuch sa zjavuje počas liečby, po sňatí pevnej fixácie, keď po určenej časovo obmedzenej kinetike je svalovina oslabená a je oslabená aj svalovina ciev a lymfatického systému. Prestup tekutín s makro­molekulárnymi látkami do intersticiálneho priestoru je zvýšený a lymfatický systém nestačí toto bremeno transportovať. Tekutina sa hromadí, zahusťuje sa makro­molekulárnymi látkami (bielkoviny, drviny, baktérie...) a opuch má tvrdú konzistenciu.

Postoperačný opuch vzniká po operačných riešeniach mäkkých častí (šliach, meniskov, svalových úponov). Môže sa nachádzať v priestoroch kĺbu aj v jeho mäkkých štruktúrach.

Najčastejšie úrazy, ktoré sú charakteristické opu­chom, nachádzame na končatinách. Zriedkavé nie sú opuchy pri úrazoch hlavy, tváre, hrudníka, chrbta. Úrazy hlavy a krčnej chrbtice patria medzi najzávažnejšie úrazy na ľudskom tele. Vznikajú hlavne pri adre­nalínových športoch, cyklistike, lyžovaní, v sánkarských a bobových dráhach. Manuálna lymfodrenáž je indiko­vaná len pri úrazoch tvárovej časti, a to s výrazným efektom.

Pri traumatických poškodeniach dolnej končatiny, najmä artroskopických operáciách, úrazoch mäkkých štruktúr, ale aj post­imobilizačných opuchoch má výrazný efekt. Pri jednom sedení môže byť zaznamenaný rozdiel v obvodoch 3 až 6 cm. Redukcia edému je viditeľná a okrem liečebného efektu je výrazný aj psychologický moment liečby.

Pri indikovaní lymfodrenážnej masáže platí zásada, že pri poraneniach mäkkých štruktúr liečbu začíname až po odznení akútnej bolesti. Pri fraktúrach a úrazoch vyžadujúcich imobilizáciu, je indikovaná drenáž po odstránení fixácie.

Manuálna lymfodrenáž

Predstavuje terapeutickú metodiku, ktorá sa vyko­náva v indikovaných prípadoch liečby opuchov. Základ tvoria štyri hmaty vykonávané nízkym tlakom (3,99 až 6,66 kPa, optimálny tlak je 5,33 kPa) v podkoží.

Tlak neiniciuje cievny systém, miesto drenáže nesmie byť začervenané, prekrvené. Neovplyvňujeme svalstvo a fascie.

Z týchto zásad vyplývajú indikačné oblasti, ku ktorým traumatológia patrí. Indikujúci lekár musí poznať stupeň hojenia úrazu a kontraindikácie manuál­nej drenáže lymfy.

Kontraindikácie manuálnej drenáže lymfy:

•    akútne bakteriálne a vírusové choroby,
•    akútne ochorenia ciev a žíl,
•    zápalové procesy,
•    kožné zápalové ochorenia.

Záver

Rozdiel medzi lymfodrenážnou masážou lymf­edémov onkologického pôvodu (resekcia a disekcia lymfatických uzlín) a použitím pri poúrazových stavoch je len v jej možnej modifikácii času a počtu použitých zostáv. Pri lymfedéme celej končatiny po exenteráciách axily a inquiny začíname vždy drenážou šije, pred­pripravíme si sútok lymfatického a venózneho systému v angulus venosus, pokračujeme drenážou priľahlých kvadrantov tela a končíme zostavou pre danú končatinu. Pri športových úrazoch si pripravíme drenážou spádové lymfatické uzliny (inquina, axila) a venujeme sa hlavne miestu masívneho opuchu. Po ukončení zostavy pre danú končatinu lymfatické dráhy a uzliny nie sú porušené.

 

Posledná úprava Pondelok, 26 Júl 2010 12:51  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok