Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Drogová závislosť u adolescentov

Drogová závislosť u adolescentov

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Overovali sme niektoré aspekty vzťahujúce sa k drogám a drogovým závislostiam u adolescentov.
Súbor a metódy: Súbor respondentov tvorilo 113 adolescentov z bratislavských a mimo bratislavských stredných škôl. Na získanie informácii sme použili anonymný dotazník
Záver: Nakoľko adolescenti sú najviac ohrozovaný drogovou závislosťou treba zapojiť do prevencie všetkých zainteresovaných, ale aj samotných adolescentov.
Kľúčové slová: drogy, drogová závislosť, motivácia k užívaniu drogy, prevencia drogovej závislosti.


SUMMARY
Several aspects related to drugs and drug dependence in adolescence were investigated.
Participants: Participants consisted of 113 adolescents from high schools in the Bratislava and other regions. An anonymous questionnaire was used to collect information.
Results: Due to the fact that adolescents are the most endangered group to become drug dependent, it is necessary to involve all relevant persons as well as adolescents themselves in successful prevention.
Key words: drugs, drug dependence, motivation for drug consumption, prevention of drug dependence.

Drug dependence in adolescence

Eva MUSILOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:58  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok