Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Možnosti humanizácie pôrodu

Možnosti humanizácie pôrodu

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Matka a jej intrauterinne dieťa tvoria biologický celok. Hoci sa zdá, že príchodom dieťaťa na svet sa táto úzka väzba prerušuje, úlohou personálu v pôrodnici je zabezpečiť matke a dieťaťu stály vzájomný kontakt. Pokiaľ je zdravotný stav novorodenca bez komplikácií, mali by sme hľadať cesty, ako dieťa znovu vrátiť do náručia matky, resp. otca.
Pre optimálny priebeh postnatálnej adaptácie často stačí vyložiť dieťa na kožu matky pri zabezpečení jeho termoneutrálneho prostredia. Súčasťou pobytu dieťaťa pri matke je aj včasné prisatie dieťaťa k prsníku, ktoré má veľký význam nielen pre včasné spustenie laktácie, ale aj podporuje citovú väzbu medzi matkou a jej dieťaťom.
Ďalšie sledovanie dieťaťa po prvom vyšetrení môže prebiehať v náručí šťastného otecka. Dieťa po stresujúcom príchode na svet sa rýchlejšie adaptuje na vonkajšie prostredie v prítomnosti milujúcich rodičov, ktorých dôverne pozná už z vnútromaternicového života.
Po pobyte matky a dieťaťa v pôrodnej sále, kedy sú dôsledne sledované, pokračujeme v upevňovaní ich vzájomnej väzby umiestnením v spoločnej izbe (24hodinový roomingin).
Pôrod je jedinečný zážitok pre rodičov a stresujúcou situáciou pre dieťa. Snažme sa našimi postupmi akceptovať fyziologické pochody v tele matky a jej dieťaťa, pri čom dôsledne podporujme bezpostredný kontakt novorodenca a jeho rodičov, aby sme poskytli dieťaťu bezpečnú náruč.


SUMMARY
Mother and her intrauterine baby form biological entirety. Although, it may seem this close bond is stopped by the delivery, the task of the maternity hospital staff is to provide the mother and the baby continuous close contact. If the newbotn has no complications we should seek the ways how to return the baby to his/her mother or father.
For the optimum course of postnatal adaptation early skinto skin contact is often sufficient with mainaining baby´s thermoneutral environment. Early putting the baby at the breast has a great significance not only for early lactation but also for the emotional bond between the mother and her baby.
Further followup of the baby is usually done by the happy father. In the presence of both loving parents whom he/she has come to know in the intrauterine life, the baby adapts more quickly to the external environment after stressful arrival into the world. The mother and the baby are carefully monitored in the delivery room and further monitoring especially fortification 
of their mutual bond is supported in placing them in 24hour rooming in. Delivery is a unique experience for parents but stressful for baby. Our procedures try to accept physiological processes in the body of the mother and her child with consistent support of immediate contact of newborn and his/her parents in order to put the baby in the loving arms.

Modes of humanization of delivery

Darina CHOVANCOVÁ, Ľudovít DIVINEC, Ľubica KAISEROVÁ, Viera KOVAČIČOVÁ, Mária HERMANOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:47  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok