Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Práva pacientu a současnost

Práva pacientu a současnost

E-mail Tlačiť PDF

SOUHRN
Vývojové trendy na úseku medicínské a ošetřovatelské péče, nabídka diagnostických a terapeutických metod, stoupající složitost výkonů, riskantnější lékařská praxe současně s pokrokem v lékařské a zdravotní vědě a technologii, stále více zdůrazňují právo jedince na sebeurčení a potřebu nově a hlouběji formulovat práva pacientů. V demokratické společnosti jsou lidská práva a individuální svobody vysoce ceněny. Lidé přijímají plnou odpovědnost za svůj život a přejí si, aby měli dostatek informací i v nemoci a aby o svém osudu mohli rozhodovat nebo alespoň spolupracovat. Práva pacientů se tak stala základem pro plnohodnotný vztah mezi zdravotníkem a pacientem. Otázkou zůstává, v jakém rozsahu a na jaké úrovni jsou práva pacientů realizována v klinické praxi.
Klíčová slova: pacient - sestra - práva pacientů.


SUMMARY

Developments in the part of medical and nursing care, the offer of diagnostic and therapeutic methods, rising complication of operations, risky practice of medicine more and more accented the right of a human being to self determination and the want of formulating of patients' rights in a new and deep way. Human rights and individual freedoms are appreciated a lot in civil democratic society. People assume responsibility of their lives and they wanted to have both enough information about their sicknesses and a possibility to cooperate or decide themselves during their treatment. Consequently, patients' rights create a fullvalue relationship between paramedical workers and patients. The question is how the patients' rights are realized in clinical practice.
Key words: patient - nurse - patients´ rights.

Patient´s rights and present time

Eva ZACHAROVÁ

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:51  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok