Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Príprava rodičov na starostlivosť o nedonosené dieťa v domácom prostredí

Príprava rodičov na starostlivosť o nedonosené dieťa v domácom prostredí

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Prvé dni starostlivosti o nedonosené dieťa po prepustení z nemocnice prinášajú takmer všetkým rodičom veľa stresujúcich momentov. Nedonosení a kriticki chorí novorodenci prežijú dlhé obdobie na jednotkách intenzívnej starostlivosti v relatívnej izolácii od svojich najbližších. Väčšina z týchto pacientov potrebuje špecifickú starostlivosť.
Umožnením kontaktu rodičov s dieťaťom sa od prvých minút života snažíme neprerušiť kontinuitu väzby medzi matkou a dieťaťom. Rodičia môžu tráviť dlhé hodiny na jednotke intenzívnej starostlivosti v blízkosti svojho dieťaťa, matky podporujeme pri rozvoji a udržiavaní laktácie. Personál jednotky intenzívnej starostlivosti sa snaží čo najskôr zabezpečiť dieťaťu priamy kontakt "koža na kožu" (skinto skin) s matkou alebo s otcom. Túto metódu nazývame klokankovanie. Ak je dieťa schopné piť z prsníka, umožňujeme matke dojčenie.
Súčasťou nášho oddelenia intermediárnej starostlivosti sú aj izby, ktoré umožňujú pobyt rizikového novorodenca spolu s matkou alebo otcom (tzv. laterooming in). Starostlivosť o dieťa v priebehu spoločného pobytu s dieťaťom zabezpečuje rodič pod dohľadom skúsených sestier, lekárov a iných špecialistov.
Okrem výživy a správnej manipulácie s dieťaťom sa rodičia naučia základom stimulácie psychomotorického vývinu, spoznajú svoje dieťa v rôznych kritických situáciách a získajú skúsenosti, ako ich najlepšie zvládnuť. Súčasťou prípravy na prepustenie z oddelenia je aj kurz resuscitácie pre rodičov, poučenie o správnom používani apnoe monitora a získanie zručnosti v podávaní liekov. Súčasťou poučenia rodičov o zásadách prevencie úrazov je aj inštruktáž o bezpečnom transporte novorodenca v autosedačke.
Takto pripravení rodičia lepšie znášajú zaťažkávajúce obdobie po príchode rizikového dieťaťa do domácej starostlivosti. Sú si istejší v každodenej starostlivosti o vytúženého potomka, čo má vplyv na celkovú rodinnú atmosféru.

SUMMARY
The first day of care for premature child after being discharged from hospital poses a lot of stressful situations to almost all parents. Premature and critically ill newborns stay a long time at intensive care units in relative isolation. The majority of these patiens require specific care.
By enabling the contact of parents with their child from the very first moments of their lives we try to create continuous binding between the mother and her baby. The parents can spend a long time at intensive care unit with their child and we support the mothers to develop and maintain lactation. The staff of intensive care unit try to provide skinto skin contact with the mother or father as soon as posssible. This method is called kangoroo care. If an infant has sucking reflex, breastfeeding is supported. The so called laterooming in is a part of our department of intermediary care that provides the risk newborn to stay with his/her mother or father. Caring for child by their parents is supervised by experienced nurses, doctors and other specialists.
Besides nutrition and proper manipulation with the child, the parents learn basic stimulation of psychomotor development, get acquainted with critical situations their baby may face and acquire experiences how to cope with them. A course on resuscitation for parents, instruction on proper use of apnoe monitor and acquisition of skills in medication application is a part of preparation to be discharged from the hospital. Parents are also told about the principles of accident prevention within safe transportation of newborns in baby car seats.
Wellinstructed patients cope with difficulties in caring for their risk baby at home more efficiently. They are experienced in everyday routine for their child and this has a positive effect upon the whole atmosphere at home.

Preparing parents for care about premature child in home setting

Ľubica KAISEROVÁ, Darina CHOVANCOVÁ, Mária HERMANOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:44  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok