Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2008 4/2008 Vplyv rodinnej výchovy na emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa

Vplyv rodinnej výchovy na emocionálny rozvoj osobnosti dieťaťa

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Východisko: Funkčná rodina môže dieťaťu zabezpečiť relatívne bezproblémový vývoj jeho osobnosti a vstup do života. Rozličné sociálne problémy, ktoré sprevádzajú život rodiny, môžu nielen nepriaznivo vplývať na rozvoj jeho osobnosti, ale aj na celkovú životnú perspektívu dieťaťa. 
Súbor a metódy: Dotazníkovou metódou sme oslovili 200 respondentov - žiakov základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ).
Výsledky a záver: Za najčastejšiu príčinu konfliktov považuje nadmernú rodičovskú starostlivosť 59 % respondentov SŠ, 47 % respondentov ZŠ. Až 78 % respondentov SŠ a 85 % respondentov ZŠ pociťuje dostatok rodičovskej lásky vždy, za každých okolností. Štyridsaťsedem percent respondentov SŠ a 56 % respondentov ZŠ uvádza, že rodičia majú na nich čas vždy, za každých okolností. Dvadsaťsedem percent žiakov ZŠ a 17 % študentov SŠ s rodičmi o svojich problémoch vôbec nehovorí.
Kľúčové slová: rodina - rodinná výchova - dieťa - dospievanie.


SUMMARY
Introduction: Functioning family can provide a child with a relatively unperturbed development of his/her personality and beginning of his/her life. Various social problems related to the family life can unfavourably affect both the development of child´s personality and his/her general life perspective.
Patients and methods: A questionnaire method addressed 200 respondents - students of elementary and secondary schools.
Results and conclusion: 59 % respondents of secondary and 47% of elementary school consider excessive parents´ care as the most frequent cause of conflicts. As many as 78% of secondary and 85% of elementary school respondents feel sufficient parents´ love in every situation. 47 % of secondary and 56% of elementary school respondents state that their parents find enough time for them any time if necessary. 27 % of elementary and 17 % of secondary school students do not talk with their parents about their problems at all.
Key words: family - family education - child - growing up.

The effect of family education on emotional development of child´s personality

Renáta SUCHANOVÁ, Libuša TIRPÁKOVÁ, Mária SOVÁRIOVÁ-SÓOSOVÁ

 

 

Posledná úprava Pondelok, 07 Jún 2010 13:53  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok