Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 4/2009 Ošetrovateľské diagnózy NANDA 2007 - 2008

Ošetrovateľské diagnózy NANDA 2007 - 2008

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Štandardným pomenovaním typicky ošetrova-teľ-ských problémov, od ktorých sa odvíja ošetrovateľská starostlivosť, je systém ošetrovateľských kategórií, ktoré zostavila, rozvíja a reviduje dnes už medzinárodná organizácia North American Nursing Diagnosis Inter-national (NANDA International). Každé dva roky ošetro-vateľské diagnózy dopĺňa o nové a pod-ľa potreby revi-duje doteraz prijaté, preto dochádza k zmenám (1).
Kľúčové slová: ošetrovateľské diagnózy - NANDA.

SUMMARY
The standard name of typical nursing problems which form the basis of nursing care is the system of nursing categories set, developed and revised by the internatio-nal organization North American Nursing Diagnosis International. NANDA International in regular 2-year intervals complemets new diagnoses and if need be, revises those already accepted (1). Accordingly, changes may appear in the diagnostic system.
Key words: nursing diagnoses - NANDA.

Complemented nursing diagnoses - NANDA 2007 - 2008

Helena KOŇOŠOVÁ, Zuzana HLAVIENKOVÁ

Posledná úprava Štvrtok, 25 Marec 2010 07:46  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok