Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2009 4/2009 Skríningové vyšetrenia novorodencov

Skríningové vyšetrenia novorodencov

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN
Skríningové vyšetrenia novorodencov dávajú možnosť odhaliť niektoré ochorenia ešte pred prejavom typických príznakov. Príspevok poskytuje informácie o skrí-nin-govom programe novorodencov v Slovenskej republike a stručne charakterizuje jednotlivé vyšetrenia. Prínosom pre ošetrovateľskú prax v neonatológii sú štandardy, ktoré zvyšujú kvalitu starostlivosti poskytovanej najmenším pacientom. Autorky uvádzajú vypracovaný štandard a audit skríningového vyšetrenia sluchu novorodenca.
Kľúčové slová: novorodenec - skríning - sestra - štandardy - vyšetrenie sluchu.

SUMMARY
Screening examinations of newborn are offering a possibility how to detect some diseases before the typical signs appear. The contribution gives information about the screening program of newborn in Slovac republic and briefly characterises each examinations. Standards are benefit to nursing practice in neonatology and are increasing quality of youngest patiens care. Authors are presenting prepared standard and newborn screening hearing examination audit.
Key words: newborn - screening - nurse - standards - hearing examination.

Screening examinations of newborn

Monika NAĎOVÁ, Anna LITTVOVÁ

Posledná úprava Štvrtok, 25 Marec 2010 07:47  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok