Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 4-5/2010 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 4-5/2010

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 4-5/2010

E-mail Tlačiť PDF

Pôvodné práce

Elena ŽIAKOVÁ, Svetlana JECHOVÁ: Vplyv fyzioterapie na kvalitu života pacienta s detskou mozgovou obrnou z pohľadu rodiča         75
Zdenka PALKECHOVÁ, Zuzana MATULOVÁ: Kvalita života pacientov s malígnym melanómom         80

 

Prehľady

Zuzana SLEZÁKOVÁ: Uplatňovanie modelu Nancy Roperovej v ošetrovateľskej starostlivosti u neurologických pacientov         84
Ladislav ŠOLTÉS, Nataša BUJDOVÁ: Potrebuje odbor ošetrovateľstvo na vysokých školách lekárov?         92
Eva MUSILOVÁ, Monika MAČKINOVÁ: Persuázia a pomáhajúce profesie         94
Andrea ČERŇANOVÁ: Delírium v ošetrovateľskej praxi          98
Daniela KADLECOVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ, Edita KOLLÁROVÁ, Magda GOLÁŇOVÁ: Kinezioterapia v prevencii chybného držania tela u detí školského veku         102
Nataša BUJDOVÁ: Sociálne aspekty v ošetrovateľstve         108

Informácie

Robert VLČEK, Marta BARIČIČOVÁ: Právne a iné aspekty rozvodu manželstva s maloletými deťmi         110
Robert VLČEK, Eva SOMOGYIOVÁ: Osobnosť dieťaťa v rozvodovom konaní         113

 

Original article

Elena ŽIAKOVÁ, Svetlana JECHOVÁ: The effect of physiotherapy on the quality of life of patients with cerebral palsy from parent´s aspect         75
Zdenka PALKECHOVÁ, Zuzana MATULOVÁ: Quality of life of patients with malignant melanoma         80

Overviews

Zuzana SLEZÁKOVÁ: The application of Nancy Roper model in nursing care in neurologic patients         84
Ladislav ŠOLTÉS, Nataša BUJDOVÁ: Does the university field of nursing need medical doctors?         92
Eva MUSILOVÁ, Monika MAČKINOVÁ: Persuasion and helping professions         94
Andrea ČERŇANOVÁ: Delirium in nursing practice         98
Daniela KADLECOVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ, Edita KOLLÁROVÁ, Magda GOLÁŇOVÁ: Kinesiotherapy of prevention  of faulty body posture in school-aged children         102
Nataša BUJDOVÁ: Social aspects in nursing         108

Announcements

Robert VLČEK, Marta BARIČIČOVÁ:  Legal  and other aspects of dissolution of marriage with minor children         110
Robert VLČEK, Eva SOMOGYIOVÁ: Child´s personality in divorce proceedings         113

Posledná úprava Štvrtok, 13 Január 2011 14:28  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok