Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2010 6/2010 Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 6/2010

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 6/2010

E-mail Tlačiť PDF

Pôvodné práce
Viera TEREKOVÁ: Životný štýl u pacientov s psoriázou         119

Prehľady
Hana PADYŠÁKOVÁ, Oľga KOVÁCSOVÁ: Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti          124
Monika MAČKINOVÁ: Rakúsky model sociálnej starostlivosti o seniorov         130
Elena ŽIAKOVÁ, Daniela LETAŠIOVÁ, Jana ŠTEFANIKOVÁ: Problematika osteoporózy z pohľadu rehabilitácie         136
Jana HAVLOVÁ: Škola chrbta - kinestetika         141
Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Valéria MACHOVÁ, Juraj POLÁK: Využitie balneoterapie a klimatoterapie v liečbe onkologických pacientov         144Informácie

Robert Vlček, Eva Somogyiová: Predbežné opatrenie ako preventívny prostriedok – procesný inštitút v civilnom konaní         147
Robert Vlček, Emília Kršíková: Druhy predbežných opatrení v civilnom súdnom konaní         150

 

Content

Original article
Viera TEREKOVÁ: Life style of patients with psoriasis         119

Overviews
Hana PADYŠÁKOVÁ, Oľga KOVÁCSOVÁ: Management of home nursing care         124
Monika MAČKINOVÁ: Austrian model of social care for seniors         130
Elena ŽIAKOVÁ, Daniela LETAŠIOVÁ, Jana ŠTEFANIKOVÁ: The issue of osteoporosis from the aspect of rehabilitation         136
Jana HAVLOVÁ: Back school - kinesthetics         141
Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Valéria MACHOVÁ, Juraj POLÁK: Use of balneotherapy and climatherapy in the treatment of oncologic patients         144

Announcements
Robert Vlček. Eva Somogyiová: Provisional measure as preventive tool – processual institute in civil legal proceedings         147
Robert Vlček, Emília Kršíková: Types of provisional measures in civil legal proceedings         150

 

Celý časopis Ošetrovateľský obzor 6/2010 na prečítanie

Get Adobe Flash player

Posledná úprava Utorok, 27 December 2011 12:23  

Partneri


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok