Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Časopis Ošetrovateľský obzor

Ošetrovateľský obzor 3-4/2012 - obsah

Editorial

Dana Farkašová: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave         43

Pôvodné práce

Jana Somrová, Sylva Bártlová: Význam indikátorů kvality v ošetřovatelské péči         45
Anna MAZALÁNOVÁ,  Petronela LAUKOVÁ,  Mária BOKOROVÁ: Monitoring informovanosti obyvateľstva o problémoch darcovstva         51
Kateřina Rothanzlová, Lada Cetlová: Hipoterapie         57

Čítať celý článok...
 

Ošetrovateľský obzor 1-2/2012 - obsah

Pôvodné práce

Eva MUSILOVÁ, Helena ZAUJECOVÁ, Eva  HUSAROVIČOVÁ:  Vplyv životného štýlu na zdravie         3
Mária KOPÁČIKOVÁ, Lada CETLOVÁ:  Psychické, sociálne a etické problémy súvisiace s ošetrovaním ženy
s nádorovým ochorením rodidiel         7
Mária ŠUPÍNOVÁ, Mária MRAČKOVÁ: Možnosti stravovania detí s chronickými poruchami výživy v školských jedálňach         12

Čítať celý článok...
 

Časopis Ošetrovateľský obzor 3-4/2011

Pôvodné práce
Oľga KOVÁCSOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prirodzenom sociálnom prostredí         43
Katarína GAZDÍKOVÁ,  Soňa HOLIČKOVÁ, František GAZDÍK: Drogová závislosť a hepatitída C u klientov resocializačného zariadenia         48
Zlatica PLUHÁROVÁ, Daniela KADLECOVÁ, Katarína HRAŠNOVÁ: Fyzioterapia pri sekundárnom lymfedéme na hornej končatine         52

Čítať celý článok...
 

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2011

Pôvodné práce

Jana VIRGULOVÁ, Beáta FRČOVÁ: Sestra – implementátorka zmeny v kontexte primárnej  prevencie karcinómu krčka maternice         3

Prehľady

Viera TEREKOVÁ, Ľudmila KUBICOVÁ, Magda OZOGÁNYOVÁ: Moderné trendy ošetrovania chronických rán         8
Zuzana ŠAJTEROVÁ,  Eva MUSILOVÁ,  Elena  ŽIAKOVÁ:  Starostlivosť o pacientky po gynekologických operáciách         12
Anna BENČEKOVÁ: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s pľúcnou embóliou         15

Čítať celý článok...
 

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 6/2010

Pôvodné práce
Viera TEREKOVÁ: Životný štýl u pacientov s psoriázou         119

Prehľady
Hana PADYŠÁKOVÁ, Oľga KOVÁCSOVÁ: Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti          124
Monika MAČKINOVÁ: Rakúsky model sociálnej starostlivosti o seniorov         130
Elena ŽIAKOVÁ, Daniela LETAŠIOVÁ, Jana ŠTEFANIKOVÁ: Problematika osteoporózy z pohľadu rehabilitácie         136
Jana HAVLOVÁ: Škola chrbta - kinestetika         141
Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Valéria MACHOVÁ, Juraj POLÁK: Využitie balneoterapie a klimatoterapie v liečbe onkologických pacientov         144

Čítať celý článok...
 

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 4-5/2010

Pôvodné práce

Elena ŽIAKOVÁ, Svetlana JECHOVÁ: Vplyv fyzioterapie na kvalitu života pacienta s detskou mozgovou obrnou z pohľadu rodiča         75
Zdenka PALKECHOVÁ, Zuzana MATULOVÁ: Kvalita života pacientov s malígnym melanómom         80

Čítať celý článok...
 

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 3/2010

Pôvodné práce
Andrea ČERŇANOVÁ: Agresívny pacient v podmienkach psychiatrického ošetrovateľstva         47
Prehľady
Jarmila KRISTOVÁ: Postoje, presvedčenia a predsudky v interaktívnom procese sestra – pacient          51
Marta JAROŠOVÁ: Význam edukácie v primárnej starostlivosti         54
Eva HUSAROVIČOVÁ, Marta POLÁKOVÁ, Valéria MACHOVÁ, Juraj POLÁK: Športové úrazy a manuálna drenáž lymfy         58
Edita KOLLÁROVÁ, Zlatica PLUHÁROVÁ, Daniela KADLECOVÁ, Magda GOLÁŇOVÁ: Hydrokinezioterapia ako súčasť liečby reumatologických  chorôb         61
Monika MAČKINOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ, Adriana REPKOVÁ: Vedecké publikácie v spoločenských vedách         64

Čítať celý článok...
 

Obsah časopisu Ošetrovateľský obzor 1-2/2010

Pôvodné práce
Sylva BÁRTLOVÁ: Řešení konfliktních situací a jejich vliv na kvalitu ošetřovatelské péče         3
Monika GINIČOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Kvalita života detí po transplantácii kostnej drene         8
Katarína GABRHELOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ: Životný štýl pacientov s osteoporózou         13

Prehľady
Soňa Pinkasová, Dana Zvalová: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s intraaortálnou balónikovou kontrapulzáciou         16
Viera Tereková: Špecifiká starostlivosti o kožu seniorov         22
Anna HUDÁKOVÁ, Ľudmila MAJERNÍKOVÁ: Ageizmus – novodobý fenomén spoločnosti         25
Monika MAČKINOVÁ, Eva MUSILOVÁ: Využitie hipoterapie v komplexnej rehabilitácii         28
Marta POLÁKOVÁ, Eva HUSAROVIČOVÁ, Juraj POLÁK: Fyzikálna terapia v onkológii         30
Jana HAVLOVÁ: Škola chrbta – kinezioterapia         33

Čítať celý článok...
 


Stránka 2 z 2

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 711624

Kto je pripojený

Máme online 10 hostí 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok