Ošetrovateľský obzor 2/2016Prehľady
Zuzana BACHRATÁ, Jarmila KRISTOVÁ:  Teleošetrovateľstvo – situácia v zahraničí a Slovenskej republike        
Andrea BURGANOVÁ: Liečba vertebrogénnych bolestí lumbálnej chrbtice ozónovou terapiou        
Viera TEREKOVÁ: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so syndrómom diabetickej nohy        
Gabriela DOKTOROVÁ: Minulosť a súčasnosť anestézie pri cisárskom reze z pohľadu sestry


Erika MASKÁLOVÁ, Eva URBANOVÁ, Martina BAŠKOVÁ: Niektoré aspekty simulačnej výučby v pôrodnej asistencii        
Jana KARASOVÁ, Barbora SMOLOVÁ: Samostatná práce porodní asistentky          
Kristýna HOIDEKROVÁ: Ergoterapeutická intervence v multidisciplinárním týmu u pacientů po amputaci horní končetiny