Ošetrovateľský obzor 1-2/2017
Ošetrovateľský obzor 1-2/2017

Pôvodné práce
Hana LOCIHOVÁ,  Hana PADYŠÁKOVÁ, Karel AXMANN: Možnosti ovplyvnenia kvality spánku u pacientov v intenzívnej starostlivosti
Karolína STUCHLÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Monotonie a faktor přetížení v práci sester      

Prehľady
Andrea BURGANOVÁ, Peter BOŘUTA, Klára GEBEOVÁ: CT kolonografia – virtuálna kolonoskopia v detekcii ochorení hrubého čreva a konečníka  
Viera TEREKOVÁ, Viera ZOBOROVÁ:  Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s kolostómiou 
Jana ROTTKOVÁ: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti po totálnej endoprotéze bedrového kĺbu 
Denisa VYDRNÁKOVÁ,  Adriana REPKOVÁ:  Významné osobnosti pri zrode pôrodnej asistencie na území dnešného Slovenska    

Personálie
Spomíname na PhDr. Vieru Terekovú, PhD.