Informácie Ošetrovateľský obzor1-2/2017
Dana Farkašová: Biele srdce pre Máriu Musilovú        


Pôvodné práce
Jana BALÁŽOVÁ: Manažment dekontaminácie zameraný na minimalizáciu rizika prenosu nozokomiálnych nákaz        
Mária Kotorová: Rizikové faktory podmieňujúce vznik arytmií        
Peter PRISTACH: Vplyv manuálnej lymfodrenáže a externej kompresie na elimináciu lymfatického opuchu v liečbe sekundárneho lymfedému horných končatín        
Bernadeta Staňová: Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s amyotrofickou laterálnou sklerózou        
Michal VAVRO, Katarína GAZDÍKOVÁ: Fyzioterapia – moderný a dynamický odbor        


Prehľady
Emöke Takácsová, Adriana Repková, Janka Hrabčáková: Faktory ovplyvňujúce prežívanie pôrodu


Časopis Ošetrovateľský obzor na čítanie (klikni na obrázok nižšie)

Ošetrovateľský obzor na čítanie (free)