Ošetrovateľský obzor 3-4/2018

Prehľady
Jana ROTTKOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ, Gabriela PÁNIKOVÁ:  Bezpečnosť pacientov v intenzívnej starostlivosti        
Katarína Gazdíková: Syndróm vyhorenia – mýtus alebo realita?        
Karolína STUCHLíková, Hana Padyšáková: Fyzická a psychická zátěž sester        
Hana Padyšáková, Renata Jančovičová, Beata NAGYOVÁ: Ošetrovateľské posudzovanie bolesti u detí        
Klára Gebeová: Edukácia v zdravotníctve – možnosti a rezervy        


Overviews
Jana ROTTKOVÁ, Emília MIKLOVIČOVÁ, Gabriela PÁNIKOVÁ:  Patient safety in intensive nursing care        
Katarína Gazdíková: Burnout Syndrome a Myth or Reality?        
Karolína STUCHLíková, Hana Padyšáková: Physical load and psychological stress        
Hana Padyšáková, Renata Jančovičová, Beata NAGYOVÁ: Nursing assessment of pain in children        
Klára Gebeová: Education – opportunities and reserves        

Časopis Ošetrovateľský obzor 3-4/2018 na čítanie (klikni na obrázok nižšie)

Ošetrovateľský obzor na čítanie (free)