Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home

Ošetrovateľský obzor 1-2/2014 - obsah časopisu

Ošetrovateľský obzor 1-2/2014Pôvodné práce

Anna STUPÁROVÁ, Adriana REPKOVÁ: Kvalita života mladých ľudí s diagnózou pectus excavatum         3
Viera TEREKOVÁ: Psychické a sociálne aspekty života u pacientov s psoriasis vulgaris         7
Adriana GELATÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Psychosociálne aspekty starostlivosti o paliatívnych pacientov         12
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: Pitný režim mládeže a obezita – preventívne zameranie ošetrovateľstva         18

Lenka GAJDOŠOVÁ: Implementácia koncepčných modelov v ošetrovateľskej praxi u pacientov na OAIM         24

Kazuistiky

 

Martin Foltin, Michal Vavro, Monika Jankechová, Lívia Kollárová: Komplexná fyzioterapeutická liečba pacienta
po implantácii totálnej endoprotézy bedrového kĺbu         29

Prehľady

Katarína GAZDÍKOVÁ, Judita ŠÚŇOVÁ: Špecifiká práce sestry v ambulancii všeobecného lekára         33


 

Content

Original articles

Anna STUPÁROVÁ, Adriana REPKOVÁ: The Quality of Life of Young People with the Diagnosis Pectus Excavatum         3
Viera TEREKOVÁ: Psychological and social aspects of life in patients with psoriasis vulgaris         7
Adriana GELATÍKOVÁ, Hana PADYŠÁKOVÁ: Psychosocial aspects of palliative care about patients         12
Emília MIKLOVIČOVÁ, Jarmila KRISTOVÁ: Drinking treatment of youth and obesity – prevention focus of nursing care         18
Lenka GAJDOŠOVÁ: The Implementation of Conceptual Models in the Nursing Practice with Patients at WAIM         24

Case report

Martin FOLTIN, Michal VAVRO, Monika JANKECHOVÁ, Lívia KOLLÁROVÁ: Comprehensive physiotherapy management
of the patient after implantation of total hip replacement         29

Overviews

Katarína GAZDÍKOVÁ, Judita ŠÚŇOVÁ: Specifics of nurses in the surgery of general a doctor         33

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 711622

Kto je pripojený

Máme online 7 hostí 
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok