Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2012
Ošetrovateľský obzor 2012

 

Vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vedúci redaktor: prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc. / Odborný redaktor: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

Redakčná rada: Dr. h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. (predseda), prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, PhD., Mgr. Anna Herianová, PhD., PhDr. Adriana Kolaříková, PhD., PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., PhDr. Ľubica Kontrová, PhD., doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD., doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH., doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD., PhDr. Emília Miklovičová, PhD., doc. PhDr. Mária Musilová, PhD., PhDr. Vladimíra Paličová, doc. MUDr. Karol Plank, CSc., doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, PhDr. Andrea Šagátová, PhD., doc. PhDr. Juraj Štencl, PhD., PhDr. Viera Tereková, PhD., doc. PhDr. Ivana Tomková, PhD., MPH, prof. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH, prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.

Ošetrovateľský obzor je vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Prináša pôvodné práce, prehľady, správy z odbornej literatúry a elektronických médií, referáty, kazuistiky, recenzie odborných publikácií, informácie z oblasti vzdelávania, aktuálne oznámenia z ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a ďalších odborných profesií. Články v hlavných rubrikách sú recenzované.

Vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (IČO 00 165 361) v Zdravotníckom vydavateľstve HERBA, spol. s r.??o., Limbová ul. č. 12, 833 03 Bratislava.     EV 3724/09

Adresa redakcie:   Ošetrovateľský obzor; Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová ul. č. 12, 833 03 Bratislava;  P.?O.?BOX 53, 837 53 Bratislava 37; Tel. a fax: 02/59 370 840; e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ; Tlač: Sineal, Bratislava; Vychádza štyrikrát ročne. Cena jedného čísla 1 Euro; Objednávky na predplatné prijíma Slovenská zdravotnícka univerzita, www.szu.sk
Redakčná uzávierka 26. 3. 2014. Číslo vyšlo v máji 2014. Vydavateľ neručí za kvalitu výrobkov a služieb ponúkaných v reklamách jednotlivých firiem.Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok