Ošetrovateľský obzor

...časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Rok 2012 Ošetrovateľský obzor 3-4/2012 Ošetrovateľský obzor 3-4/2012 - obsah

Ošetrovateľský obzor 3-4/2012 - obsah

E-mail Tlačiť PDF

Editorial

Dana Farkašová: 10. výročie vzniku Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave         43

Pôvodné práce

Jana Somrová, Sylva Bártlová: Význam indikátorů kvality v ošetřovatelské péči         45
Anna MAZALÁNOVÁ,  Petronela LAUKOVÁ,  Mária BOKOROVÁ: Monitoring informovanosti obyvateľstva o problémoch darcovstva         51
Kateřina Rothanzlová, Lada Cetlová: Hipoterapie         57

Prehľady

Peter SLOVÁK: Etické aspekty komunikácie s dospievajúcimi z pohľadu pomáhajúcej profesie         60
Zuzana Medveďová, Hana Padyšáková: Svojpomocné skupiny v starostlivosti o deti         64

Informácie

Robert Vlček, Petra Gogoláková: O dôkazných prostriedkoch osobitne         67
Robert Vlček, Petra Gogoláková: Znalecký posudok (kazuistiky)          71

Content

 

Editorial

Dana Farkašová: Ten years of Slovak Medical University        43

Original article

Jana Somrová, Sylva Bártlová: The importance of quality indicators in nursing care         45
Anna MAZALÁNOVÁ,  Petronela LAUKOVÁ,  Mária BOKOROVÁ: Informedness monitoring of the population about donor problematic         51
Kateřina Rothanzlová, Lada Cetlová: Hipotherapy         57

Overviews

Peter SLOVÁK: Ethical aspects of communication with adolescents in terms of helping professions         60
Zuzana Medveďová, Hana Padyšáková: Self-help groups in child care         64

Announcements

Robert Vlček, Petra Gogoláková: The means of proof separately         67
Robert Vlček, Petra Gogoláková: An expert opinion – case studies         71

Posledná úprava Piatok, 08 Marec 2013 08:02  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok