Ošetrovateľský obzor 2014

Vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vedúci redaktor: prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc. / Odborný redaktor: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD.

Redakčná rada: Dr. h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. (predseda), prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, PhD., Mgr. Anna Herianová, PhD., PhDr. Adriana Kolaříková, PhD., PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., PhDr. Ľubica Kontrová, PhD., doc. PhDr. Helena Koňošová, PhD., doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH., doc. PhDr. Ľudmila Kubicová, PhD., PhDr. Emília Miklovičová, PhD., doc. PhDr. Mária Musilová, PhD., PhDr. Vladimíra Paličová, doc. MUDr. Karol Plank, CSc., doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, PhDr. Andrea Šagátová, PhD., doc. PhDr. Juraj Štencl, PhD., PhDr. Viera Tereková, PhD., doc. PhDr. Ivana Tomková, PhD., MPH, prof. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH, prof. PhDr. Vlasta Závodná, PhD.

Ošetrovateľský obzor je vedecký odborný časopis Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Prináša pôvodné práce, prehľady, správy z odbornej literatúry a elektronických médií, referáty, kazuistiky, recenzie odborných publikácií, informácie z oblasti vzdelávania, aktuálne oznámenia z ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a ďalších odborných profesií. Články v hlavných rubrikách sú recenzované.

Vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (IČO 00 165 361) v Zdravotníckom vydavateľstve HERBA, spol. s r.??o., Limbová ul. č. 12, 833 03 Bratislava.     EV 3724/09

Adresa redakcie:   Ošetrovateľský obzor; Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová ul. č. 12, 833 03 Bratislava;  P.?O.?BOX 53, 837 53 Bratislava 37; Tel. a fax: 02/59 370 840; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tlač: Sineal, Bratislava; Vychádza štyrikrát ročne. Cena jedného čísla 1 Euro; Objednávky na predplatné prijíma Slovenská zdravotnícka univerzita, www.szu.sk
Redakčná uzávierka 26. 3. 2014. Číslo vyšlo v máji 2014. Vydavateľ neručí za kvalitu výrobkov a služieb ponúkaných v reklamách jednotlivých firiem.


Prinášame plnú verziu jednotlivých čisiel printového časopisu Ošetrovateľský obzor.

Pre citáciu použite odkaz na printovú verziu v tvare: Priezvisko, iniciála Mena.:, Názov článku, Ošetrovateľský obzorRočník, Rok, Číslo, Strany. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na prvej strane článku (Titul, Autori a zvyšok je uvedený v záhlaví vľavo)


 

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie