Ošetrovateľský obzor 3-4/2019Osobnosti
Dana Farkašová: Nezabudnuteľné osobnosti – prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.        


Pôvodné práce
Janka Hrabčáková, Adriana Repková, Emöke Takácsová: Vegetariánstvo a tehotnosť       

Prehľady
Mária Manková: Výživa vo vzťahu k prevenciI obezity        
Zuzana SLEZÁKOVA, Jarmila KRISTOVÁ,  Emília MIKLOVIČOVÁ:  Inovácie v rozsahu ošetrovateľskej praxe sestry         
Zuzana Šajterová, Jana Havlová: Škola chrbta aplikovaná v ošetrovateľstve


Content

Personalities
Dana Farkašová: Professor Ladislav Badalík        


Original article
Janka Hrabčáková, Adriana Repková, Emöke Takácsová: Vegetarianism and pregnancy        


Overviews
Mária Manková: Nutrition in relation to the prevention of obesity        
Zuzana SLEZÁKOVA,  Jarmila KRISTOVÁ,  Emília MIKLOVIČOVÁ: Innovation in the scope of nursing practice nurses        
Zuzana Šajterová, Jana Havlová: Back school applied in nursing


 

Loading...