Ošetrovateľský obzor 2020

Ošetrovateľský obzor. Vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Vedúci redaktor: doc. PhDr. Hana Padyšáková, PhD., mim. prof.  /  Odborný redaktor: PhD. Jana Rottková, PhD.  /  Tajomníčka: Emília Jurkovičová

Predseda redakčnej rady: Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
Redakčná rada: doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., prof. PhDr. Anna Eliášová, PhD., doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MPH, MBA, mim. prof., PhDr. Klára Gebeová, doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH., doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., PhDr. Dagmar Komačeková, PhD., PhDr. Emília Miklovičová, PhD., PhDr. Magdaléna Ozogányová, PhD., doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.,  mim. prof., doc. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, prof. JUDr. Robert Vlček, PhD., MPH, doc. PhDr. Gabriela Vőrőšová, PhD.

Ošetrovateľský obzor je vedecký odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Prináša pôvodné práce, prehľady, správy z odbornej literatúry a elektronických médií, referáty, kazuistiky, recenzie odborných publikácií, informácie z oblasti vzdelávania, aktuálne oznámenia z ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a ďalších odborných profesií. Články v hlavných rubrikách sú recenzované.

Vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (IČO 00 165 361) v Zdravotníckom vydavateľstve HERBA, spol. s r.  o., Limbová ul. č. 12, 833 03 Bratislava.     EV 3724/09

Adresa redakcie:    Ošetrovateľský obzor;  Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová ul. č. 12, 833 03 Bratislava;  P. O. BOX 53, 837 53 Bratislava 37; Tel. a fax: 02/59 370 840; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; Tlač: FoArt, Bratislava; Vychádza štyrikrát ročne. Cena predplatného 10 Eur na rok; Objednávky na predplatné prijíma Slovenská zdravotnícka univerzita - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.szu.sk; Vydavateľ neručí za kvalitu výrobkov a služieb ponúkaných v reklamách jednotlivých firiem.


Ošetrovateľský obzor 2020. Prinášame plnú verziu jednotlivých čisiel printového časopisu Ošetrovateľský obzor. Vzhľadom na charakter časopisu sú jednotlivé čísla publikované na webe s omeškaním minimálne 6 mesiacov.

Pre citáciu použite odkaz na printovú verziu v tvare: Priezvisko, iniciála Mena.:, Názov článku, Ošetrovateľský obzorRočník, Rok, Číslo, Strany. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na prvej strane článku (Titul, Autori a zvyšok je uvedený v záhlaví vľavo)


 

Podkategórie