S účinnosťou od 1.1.2020 stanovujem pre odborné časopisy vydávané Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave cenu 2,084 € bez DPH, cenu 2,50 € s DPH.

Kvestor SZU

Predplatné časopisu Ošetrovateľský obzor na rok 2020 je teda 10 Eur